Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình: Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tình hình mới

Địa phương
07:56 PM 17/01/2022

Năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh nhà bị gián đoạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã vượt qua những khó khăn trước mắt, luôn chủ động, linh hoạt xây dựng, điều chỉnh các nội dung hoạt động đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Thái Bình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tình hình mới - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021

Năm qua, tình hình dịch COVID-19 ở trong nước bùng phát trở lại và có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới các tỉnh trong toàn quốc. Nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội bị gián đoạn, giảm quy mô, hoặc dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã chủ động, linh hoạt xây dựng, điều chỉnh các nội dung hoạt động đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, các lễ hội, các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với quy mô phù hợp, tạo không khí sôi nổi chào mừng các sự kiện và các ngày lễ lớn.

Thái Bình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tình hình mới - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ngợi ca công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm đặc biệt của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tại lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình

Tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của quê hương

Thái Bình là vùng đất "địa linh, nhân kiệt" gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; là địa phương có bề dày về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; là nơi tồn tại, củng cố và lưu giữ rất nhiều hình thức diễn xướng văn hóa dân gian, múa hát dân gian độc đáo; là cái nôi của những làn điệu chèo cổ, nghệ thuật mua rối nước; là quê hương của những nghệ nhân, nghệ sỹ ưu tú tài hoa. Cái hồn của truyền thống ấy chính là văn hóa và bản lĩnh sáng tạo, sức sống của con người Thái Bình kết tinh thành hệ giá trị chân - thiện - mỹ như một hệ giá trị phổ quát, phản ánh diện mạo tinh thần, tâm hồn và tình cảm của người dân Thái Bình, có trong các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Đông Hưng và hoàn thiện việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng hồ sơ và được Bộ VHTTDL công nhận Bảo vật quốc gia đối với nhang án gỗ sơn son thếp vàng thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII) tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo.

Thái Bình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tình hình mới - Ảnh 3.

Chùa Keo Thái Bình

 Du lịch Thái Bình tranh thủ mọi cơ hội để khôi phục, phát triển

Trong điều kiện họat động du lịch chịu sự ảnh hưởng lớn do đại dịch COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; chỉ đạo các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đăng ký điểm du lịch an toàn. 

Toàn tỉnh có 382 cơ sở lưu trú với 5.692 phòng (08 khách sạn 2 sao, 02 khách sạn 1 sao); 02 công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, 06 công ty lữ hành nội địa đang từng bước thích ứng với tình hình mới. Sở phối hợp với VNPT Thái Bình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chính thức triển khai Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch Thái Bình trên điện thoại di động; gia hạn thời gian tiếp nhận các tác phẩm tham dự Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Thái Bình; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Biên soạn, in và phát hành gần 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ lưu trú và ấn phẩm bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch thông qua Internet nhằm giới thiệu tài nguyên, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương tới du khách và trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thái Bình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tình hình mới - Ảnh 4.

Biển Đồng Châu - Tiền Hải - Thái Bình

Trong bối cảnh sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/1/2022 của UBND tỉnh Thái Bình giao cho Sở VHTT&DL đã nêu rõ: "Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức các hoạt động tuyên truyền (kẻ vẽ khẩu hiệu, treo băng rôn, pano, áp phích, làm cổng chào...) ở các khu dân cư, khu trung tâm, các trục đường chính, các cửa ngõ của tỉnh, của huyện, thành phố.

Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dẫn đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Phối hợp với địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm".

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh nhà.

Thành Trung - Châu Nguyên
Ý kiến của bạn