Sóc Trăng: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín khu vực biên giới biển

Địa phương
10:05 AM 14/11/2023

Chiều 13/11, Đồn Biên phòng An Thạnh 3, đồn Biên phòng Trung Bình và đồn Biên phòng Vĩnh Châu thuộc BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Tại buổi gặp mặt các đồn Biên phòng đã tặng quà và tuyên dương 33 đại biểu là cán bộ cốt cán, người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới biển xã An Thạnh 3 và An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung; xã Trung Bình và thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề; Phường 1, Phường 2, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. 

Tặng quà cho đại biểu là bộ cốt cán, người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung.

Tặng quà cho đại biểu là bộ cốt cán, người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung.

Dịp này các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trong thời gian qua, cán bộ cốt cán, người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và thực hiện chính sách dân tộc nói riêng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, củng cố quốc phòng - an ninh và vận động đồng bào thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Trần Đề.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Trần Đề.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển thuộc phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Tặng quà biểu dương, tôn vinh người có uy tín, các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển thuộc phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Đặc biệt là tham gia hiện tốt các phong trào như: "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển trong tình hình mới", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội pham", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào thi đua khác tại địa phương. Góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.