Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

Địa phương
05:15 PM 22/02/2024

Chiều 21/2, UBND thị trấn Trần Đề và UBND xã Trung Bình, huyện Trần Đề tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024.

Trong 5 năm qua Huyện uỷ, UBND huyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của "Ngày biên phòng toàn dân". Từ đó đã tạo ra được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp trong huyện về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của "Ngày Biên phòng toàn dân". Trên cơ sở đó đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đến đời sống nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển, nhằm phát huy thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của tầng lớp Nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh ở địa bàn khu vực biên giới biển. Qua đó niềm tin của quần chúng với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường, thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được vững chắc.

Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 2.
Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng và Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển gắn với thực hiện tốt nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân".

Lãnh đạo UBND thị trấn Trần Đề và xã Trung Bình trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đã đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Lãnh đạo UBND thị trấn Trần Đề và xã Trung Bình trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đã đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; tuyên truyền về biên giới, biển đảo và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh trên tuyến biển. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư'', Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng "Nông thôn mới" và các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương…

Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 5.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội 2 Biên phòng, BĐBP Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 6.

Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Trần Đề tặng quà cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Tại hội nghị Ban tổ chức trao tặng 80 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn; 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" trên địa bàn khu vực biên giới biển; tặng 30 phần quà mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các đồng chí nguyên cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình, Hải đội 2 Biên phòng và các cá nhân điển hình tiến tiến trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 7.
Sóc Trăng: Huyện Trần Đề sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 8.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Huyện ủy Trần Đề tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển huyện Trần Đề và trao học bổng cho các em học sinh khu vực biên giới biển huyện Trần Đề.

Dịp này Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024; UBND huyện Trần Đề, UBND thị trấn Trần Đề và UBND xã Trung Bình tặng giấy khen cho 3 tập thể 14 cá nhân đã đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn