Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức về cội nguồn, vui xuân đón tết tại huyện Mỹ Tú

Địa phương
04:23 PM 16/01/2024

Chiều 16/1, Ban Chỉ đạo “Tết quân - dân” tỉnh Sóc Trăng tổ chức cơ động lực lượng hành, trú quân dã ngoại trong tổ chức “Tết quân - dân” năm 2024 tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú.

Tết quân - dân năm 2024 với chủ đề "Lực lượng vũ trang Sóc Trăng về với cội nguồn, vui xuân đón tết; sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ ngày 16-19/1) các lực lượng tham gia sẽ tổ chức lao động giúp địa phương và nhân dân nâng cấp, sửa chữa, phát quang lộ giao thông nông thôn; thăm hỏi, tặng quà, trao nhà tình nghĩa, tình đồng đội cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Các lực lượng tham gia cơ động hành, trú quân dã ngoại tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú.

Các lực lượng tham gia cơ động hành, trú quân dã ngoại tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú.

Thông qua hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Sóc Trăng; để tri ân những công lao to lớn của quân và dân các địa phương trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", thực hiện chính sách Dân vận của Đảng, Quân đội, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình quân - dân.

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn