Sóc Trăng: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh

Địa phương
12:31 PM 26/12/2023

Chiều 25/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo toàn diện tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, chủ động báo cáo, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển KTXH; củng cố QPAN, đối ngoại trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chấp hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng luôn được coi trọng, thực hiện nghiêm.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ hơn những kết quả đạt được, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Đồng thời, phân tích, góp ý, bổ sung vào các phương hướng, giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể được chỉ ra, gắn với khắc phục khuyết điểm của từng cá nhân.

Phát biểu chị đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy BĐBP tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh cần quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; cụ thể hóa các nội dung, biện pháp vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2024, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tạo chuyển biến vững chắc toàn diện các mặt công tác biên phòng, xây dựng Đảng bộ, đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục rèn luyện bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vì nhiệm vụ chung hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân; phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhất là chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới; lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh; thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Công an, Quân sự, nhất là công tác phối hợp ở cấp cơ sở. Phối hợp với các địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan công tác tôn giáo, công tác dân tộc; nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại qua khu vực biên giới, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; phát huy hiệu quả của cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; sinh hoạt chi bộ khóm ấp; phân công cán bộ phụ trách các hộ gia đình; giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo yên dân, yên địa bàn khu vực biên giới biển...

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.