Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên đến năm 2035

Địa phương
07:35 AM 18/05/2024

Mục tiêu quy hoạch nhằm tổ chức lại không gian đô thị đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại IV, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay cũng như định hướng phát triển trong tương lai của huyện Phù Yên.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2035.

Theo Quyết định được phê duyệt, phạm vi, ranh giới khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phù Yên mở rộng sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Quang Huy, xã Huy Bắc và xã Huy Hạ với ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông giáp xã Huy Thượng, xã Huy Tân; phía Bắc giáp xã Suối Tọ; phía Tây giáp xã Huy Hạ, xã Suối Tọ; phía Nam giáp xã Huy Hạ. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 14,84km2. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 là 29.900 người, đến năm 2035 là 35.000 người.

Sơn La: Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên đến năm 2035- Ảnh 1.

Một góc huyện Phù Yên. Nguồn: Internet.

Mục tiêu quy hoạch phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch vùng lòng hồ Sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2031-2030. Quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại IV, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

Rà soát toàn bộ quy hoạch, cập nhật các khu vực đã được điều chỉnh cục bộ, khớp nối đồng bộ với đồ án quy hoạch mới. Xây dựng thị trấn Phù Yên thành đô thị trung tâm, là động lực tăng trưởng kinh tế phía Đông của tỉnh, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt đô thị loại IV, làm cơ sở sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính huyện. Làm căn cứ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thu hút các dự án đầu tư, là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt và lập đề án thành lập thị trấn Quang Huy.

Định hướng phát triển không gian là hình thành 3 khu vực kiểm soát phát triển đô thị, tập trung đẩy mạnh kiểm soát phát triển dọc tuyến đường chính đô thị mới, tạo động lực phát triển đô thị. Phát triển 6 trung tâm tạo vị thế là đô thị huyện lỵ, bao gồm: Trung tâm hành chính chính trị huyện, khu vực cơ quan thuế, Công an huyện, trung tâm văn hóa thể thao mới huyện, trung tâm đào tạo, dạy nghề huyện, trung tâm y tế - bệnh viện đa khoa 500 giường, trung tâm du lịch sinh thái đồi thông.

Cùng với đó là định hướng kiểm soát và phân bố hệ thống không gian xanh đồng bộ trong và ngoài đô thị, phân bố hệ thống hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu mở rộng đô thị, kiểm soát hoạt động xây dựng nhà ở hiện hữu và phát triển mới.

"Sở Xây dựng tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả, quy trình thẩm định, tính chuẩn xác của các thông tin số liệu trình phê duyệt quy hoạch theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Phù Yên trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị và các nội dung khác có liên quan theo quy định", UBND tỉnh Sơn La giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Sơn La giao UBND huyện Phù Yên tổ chức rà soát đồ án quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch cấp trên để quyết định tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền làm cơ sở quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng đồng bộ, thống nhất đảm bảo nguyên tắc kế thừa, tránh lãng phí nguồn lực lập quy hoạch. Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu hồ sơ quy hoạch; hoàn thiện, chuyển giao hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan quản lý theo quy định.

Quang Dũng (T/h)
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.