Việt Nam trên con đường xây dựng thương hiệu Quốc gia

Việt Nam trên con đường xây dựng thương hiệu Quốc gia

LTS: Đây là chủ đề và cũng là nội dung phiên bản 2020 của một ấn phẩm điện tử thường niên CMO Review của Hội Marketing Việt Nam (VMA), vừa được ra mắt trên website: vma.org.vn. Tạp chí DN&TT xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Hoạt động của Hội

Mục đích ý nghĩa dự án nhằm : Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp thị (Marketer) trong ngành truyền thông tiếp thị quảng cáo và những ngành nghề khác.

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Hoạt động của Hội

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.