Đón chờ sự kiện MarketingPulse Online 2021 của HKTDC

Đón chờ sự kiện MarketingPulse Online 2021 của HKTDC

Sắp tới, Hội Đồng Phát Triển Thương Mại Hồng Kông (HKTDC) sẽ tổ chức sự kiện MarketingPulse Online 2021 nhằm giúp các đơn vị tiếp thị, các thương hiệu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng với sự thay đổi lớn trong hành vi khách hàng trong thời đại dịch.

VMA ra mắt ấn phẩm CMO Review 2020 chủ đề xây dựng thương hiệu Quốc gia

VMA ra mắt ấn phẩm CMO Review 2020 chủ đề xây dựng thương hiệu Quốc gia

Hoạt động của Hội

Xây dựng thương hiệu quốc gia là quá trình xây dựng và bảo vệ danh tiếng một quốc gia, dân tộc và nền tảng giá trị theo lịch sử của Quốc gia đó.

Dự án tổng hợp những giải pháp, quyết sách kinh doanh tiếp thị trong và sau Covid

Dự án tổng hợp những giải pháp, quyết sách kinh doanh tiếp thị trong và sau Covid

Hoạt động của Hội

Kính gửi: Quý BCH VMA và cộng đồng chuyên gia, các Nhà tiếp thị Việt,

Mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Hoạt động của Hội

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp SME, cộng đồng SME bền vững luôn là vấn đề khó khăn, thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là vấn đề vô cùng hệ trọng, thời sự của mọi quốc gia, nền kinh tế.

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Hoạt động của Hội

Mục đích ý nghĩa dự án nhằm : Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp thị (Marketer) trong ngành truyền thông tiếp thị quảng cáo và những ngành nghề khác.

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Hoạt động của Hội

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.