Hội nghị Thượng đỉnh Marketing Việt Nam (VMS 5.0): Hội tụ - Kiến tạo - Chia sẻ những giải pháp tiếp thị kinh doanh kỷ nguyên số

Hội nghị Thượng đỉnh Marketing Việt Nam (VMS 5.0): Hội tụ - Kiến tạo - Chia sẻ những giải pháp tiếp thị kinh doanh kỷ nguyên số

Vietnam Marketing Summit 5.0 (VMS 5.0) là hội nghị thượng đỉnh thường niên do Hội Marketing Việt Nam chủ trì, tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Marketing châu Á (AMF) cùng sự góp mặt của hơn 20 diễn giả và 30 tổ chức chuyên gia hỗ trợ, đồng hành.

Mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Mô hình kinh doanh và tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Hoạt động của Hội

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp SME, cộng đồng SME bền vững luôn là vấn đề khó khăn, thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là vấn đề vô cùng hệ trọng, thời sự của mọi quốc gia, nền kinh tế.

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Dự án Chuẩn nghề Marketing

Hoạt động của Hội

Mục đích ý nghĩa dự án nhằm : Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp thị (Marketer) trong ngành truyền thông tiếp thị quảng cáo và những ngành nghề khác.

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

BCHTƯ Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Hoạt động của Hội

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.