Sửa đổi Luật Đầu tư để “gỡ rối” cho nhiều dự án nhà ở thương mại

Tài chính - Đầu tư
10:57 AM 02/10/2021

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6505/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020 theo kiến nghị từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Sửa đổi Luật Đầu tư để “gỡ rối” cho nhiều dự án nhà ở thương mại - Ảnh 1.

Một số quy định tại Luật Đầu tư 2020 vẫn đang gây ra khó khăn, vướng mắc cho dự án nhà ở thương mại. Ảnh minh hoạ.

Ngày 29/9/2021, Bộ Tư pháp có báo cáo gửi Chính phủ với nội dung đề xuất sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư theo hai hướng như sau:

Một là, theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất ở hoặc các loại đất khác "phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai" sẽ được lựa chọn là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Hai là, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi theo hướng doanh nghiệp cần sở hữu quỹ đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác "phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai".

Sửa đổi Luật Đầu tư để “gỡ rối” cho nhiều dự án nhà ở thương mại - Ảnh 2.

Luật sư Đoàn Trọng Bằng - Giám đốc Công ty Luật Black & White.

Liên quan đến việc sửa đổi này, Luật sư Đoàn Trọng Bằng - Giám đốc Công ty Luật Black&White cho hay, thực tiễn, số ít các nhà đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở thương mại mới có quyền sử dụng đất ở hợp pháp để đầu tư xây dựng dự án, bởi hầu hết các dự án khu đô thị lớn thường cách xa trung tâm, nơi chỉ có các loại đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở).

Do đó, nếu điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020 được sửa đổi theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất "phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" thì vừa giải quyết được vấn đề quản lý Nhà nước là quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đồng thời tháo gỡ được khó khăn cho các nhà đầu tư muốn thực hiện dự án nhà ở thương mại mà chỉ có loại đất khác không có đất ở; tăng nguồn cung nhà ở thương mại cho người dân, góp phần giảm giá nhà, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và khai thác được nguồn lực đất đai: có nhiều dự án sẽ được triển khai hơn nguồn thu của ngân sách sẽ tăng thêm thông qua việc thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020 theo hướng của Bộ Tư pháp tại báo cáo gửi Chính phủ ngày 29/9/2021 bổ sung nội dung: "đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở" dễ gây hiểu lầm là nhà đầu tư phải chuyển đổi mục đích sử dụng của 100% quyền sử dụng đất thành đất ở mới được lựa chọn là chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật về đất đai, để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở thì nhà đầu tư phải là chủ đầu tư và cần phải thực hiện rất nhiều thủ tục theo quy định của pháp luật về Đầu tư, Quy hoạch, Xây dựng, Môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, như: Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng…

Sửa đổi Luật Đầu tư để “gỡ rối” cho nhiều dự án nhà ở thương mại - Ảnh 3.

Việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020 là một sửa đổi rất quan trọng đối với các nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại. Ảnh minh hoạ.

Như vậy sẽ lặp lại vướng mắc về công tác chuẩn bị đầu tư cho các nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại trong gần 01 năm theo quy định của Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở với quy định là nhà đầu tư phải có đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

Do đó, việc sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư theo hướng đề xuất của 03 Bộ là: Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nhà đầu tư có "đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai" là phù hợp và tháo gỡ được vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Luật sư Bằng kỳ vọng việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo hướng nêu trên sớm được thông qua, vì đây là một sửa đổi rất quan trọng đối với các nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, khai thác được tối đa nguồn lực đất đai, đồng thời tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản, góp phần vào việc giảm giá nhà ở trong thời gian tới.

Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn
Bình luận
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng ấn tượng Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng ấn tượng

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của nước ta đã khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Một số ngành đã có mức tăng cao hơn trước khi dịch COVID-19 xuất hiện như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa…