Tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh

Địa phương
10:17 AM 28/12/2022

Chiều 27/12, Thành ủy Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổng kết hoạt động đoàn công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố (TP) Hà Tĩnh được quan tâm, đi vào chiều sâu, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

BCH Đảng bộ thành phố, BTV, Thường trực Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề năm; xây dựng bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm.

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm 2022, BTV Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 118 tổ chức đảng, 45 đảng viên; thực hiện giám sát thường xuyên đối với tất cả các lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đảng ủy cơ sở và chi bộ xem xét, thi hành kỷ luật 28 đảng viên.

Với nỗ lực cao, đến nay, 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,67%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố ước đạt 548.291 triệu đồng ( 90,2% kế hoạch). Tổng thu ngân sách ước đạt 1.172,5 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch tỉnh giao. TP Hà Tĩnh đã hình thành chuỗi cửa hàng Thành Sen Mart; tiếp tục tích tụ, tập trung 122,67 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả...

Địa phương cũng tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm mới như: dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh" vốn vay ADB; dự án đường vành đai phía Đông thành phố; dự án đường Xuân Diệu kéo dài từ khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền; đề án tăng cường khả năng thoát nước tổng thể thành phố.

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

TP Hà Tĩnh cũng đã tổ chức trồng mới 23.000 cây xanh, lũy kế từ năm 2020 đến nay trồng được hơn 68.000 cây xanh.

Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm; lĩnh vực văn hóa - xã hội, quản lý đất đai, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục được nâng cao, giáo dục mũi nhọn liên tục đạt thành tích tốt và dẫn đầu toàn tỉnh.

Năm 2023, TP Hà Tĩnh xác định chủ đề: nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng, củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu; triển khai thực hiện chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt.

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Thị Trà Giang - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà phát biểu tại Hội nghị.

Về kinh tế - xã hội: đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm tạo tiền đề mở rộng không gian đô thị; tăng cường chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tập trung đầu tư nâng cấp cảnh quan, địa chỉ văn hóa, khu vui chơi, giải trí để phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại-dịch vụ.

Một số chỉ tiêu cụ thể: kết nạp trên 120 đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 11,5%; thành lập mới 350 doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách đạt 1.039 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63,5 triệu đồng/người/năm; trồng mới trên 25.000 cây xanh...

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các cấp, ngành triển khai tốt nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng xây dựng và tổ chức hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, chỉ đạo tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tập trung rà soát đánh giá toàn diện, khách quan, đồng bộ chỉ tiêu của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; tăng cường quản lý quy hoạch chặt chẽ; tham mưu, phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận...

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà TP Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2022. Với vai trò là trung tâm chính trị của tỉnh, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng; xác định chủ đề và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chủ đề của năm có hiệu quả, tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phân tích một số hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã tạo chuyển biến song vẫn chưa rõ nét; vẫn còn một số đơn thư của công dân chưa được giải quyết dứt điểm...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, trong thời gian tới, TP Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp, địa bàn khó khăn.

Tiếp tục tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng phương án mở rộng địa giới hành chính gắn với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án vận động vốn ODA, các dự án hạ tầng chiến lược; soát xét và chuẩn bị đủ điều kiện để nâng cấp một số xã lên phường theo quy định.

Chú trọng xây dựng mô hình "Chính quyền đô thị", tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm thu hút đầu tư về lĩnh vực y tế - giáo dục - văn hóa. Tập trung phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân; quan tâm quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa trang.

Chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Phát huy nguồn lực, tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách ưu tiên của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Tập trung cao nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. - Ảnh 6.

Thành ủy Hà Tĩnh khen thưởng 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với các ban, ngành, đoàn thể năm 2023.  Và khen thưởng  9 tập thể,  13 cá nhân thành viên đoàn công tác của BTV thành ủy đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, kiêm tra, giám sát phường, xã năm 2022.

Lê Dung
Ý kiến của bạn
Bình luận