Tập trung hoàn thành hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong tháng 6-2020

Xã hội
07:00 AM 26/06/2020

Tập trung triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong tháng 6-2020. Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung lưu ý Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH.

Tại phường Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội), cán bộ phường đã chủ động tới nhà trao tiền hỗ trợ với những trường hợp bị ốm hoặc bận việc không thể ra phường nhận tiền. Ảnh: Đình Tuệ

Công điện có nội dung đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP (Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (Quyết định 15) quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh hầu hết các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, một số địa phương triển khai còn chậm. Việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và DN theo quy định tại Nghị quyết 42 và Quyết định 15 chưa được quan tâm đúng mức. Số người được hỗ trợ chưa nhiều. Số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 - 2020.

Theo đó, đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là đối với các đối tượng là: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là DN, hộ kinh doanh và người lao động.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15, gửi báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp.

Thanh Hải
Ý kiến của bạn
Bình luận
Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 5/2023 khoảng 71.500 đơn vị, tăng 200 đơn vị so với tháng 4/2023.