Thái Bình: Công đoàn ngành Xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

Địa phương
08:55 PM 04/11/2022

Ngày 4/11 công đoàn ngành Xây dựng (Thái Bình) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVII; Đại hội XXIV công đoàn tỉnh Thái Bình và Đại hội XIV công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự hội nghị có các đồng chí Đào Duy Thái Phó giám đốc Sở xây dựng; đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh phó giám đốc Sở giao thông vận tải và gần 100 cán bộ CĐCS .

Tại hội nghị, chủ tịch công đoàn ngành Xây dựng - Đào Ngọc Duấn đã phổ biến các nội dung đại hội: Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ mới; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên và ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ mới; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Thái Bình: Công đoàn ngành Xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Chủ tịch công đoàn ngành Xây dựng - Đào Ngọc Duấn triển khai các nội dung của kế hoạch tổ chức đại hội CĐCS. Ảnh: B.M

Theo đó, CĐCS dưới 200 đoàn viên sẽ tổ chức đại hội toàn thể còn trên 200 đoàn viên sẽ tổ chức đại hội đại biểu. Trong đó, quy định không quá 150 đại biểu đối với CĐCS từ 200 đến 5000 đoàn viên; không quá 200 đại biểu đối với CĐCS trên 5000 đoàn viên. Theo kế hoạch, đại hội công đoàn cấp cơ sở dự kiến sẽ tổ chức từ tháng 01/2023 và hoàn thành trước ngày 30/4/2023, Đại hội công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình sẽ hoàn thành trước 31/7/2023, Đại hội công đoàn tỉnh Thái Bình và Đại hội công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ hoàn thành trước 31/10/2023.

Thái Bình: Công đoàn ngành Xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở - Ảnh 2.

Quang cảnh các CĐCS dự hội nghị triển khai kế hoạch đại hội các CĐCS. Ảnh: B.M

Ban Thường vụ công đoàn ngành sẽ lựa chọn một CĐCS tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các CĐCS. Sau đó BCH CĐCS đăng ký lịch duyệt báo cáo và các nội dung, chương trình đại hội với cấp ủy Đảng đồng cấp và BCH công đoàn ngành trước khi tổ chức đại hội ít nhất 15 ngày. Công đoàn ngành yêu cầu các CĐCS cần căn cứ vào tình hình hoạt động của đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn theo phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển". Đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban thường vụ, BCH công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó lựa chọn cán bộ tiêu biểu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Bá Mạnh
Ý kiến của bạn