Thái Bình: LĐLĐ tỉnh triển khai, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn

Địa phương
06:19 PM 26/07/2021

Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hội nghị cũng quan triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện việc làm của công nhân lao động. Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII...

Thái Bình: LĐLĐ tỉnh triển khai, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Xuân Vinh triển khai một số nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới..

Thông qua hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Tổng Liên đoàn về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, các chính sách hỗ trợ cho người động và người sử dụng lao động trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động và người sử dụng lao động...Từ đó đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò trong hoạt động công đoàn để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn trong việc thực hiện phát triển kinh tế vừa đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

ảnh 1: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Xuân Vinh triển khai một số nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới..

ảnh 2: Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ Nguyễn Thái Dương tỉnh triển khai một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

Thái Bình
Ý kiến của bạn
Bình luận