Thái Bình: Nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động

Địa phương
10:46 PM 06/12/2021

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Thái Bình.

Đây là đề tài "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Thái Bình" được triển khai thực hiện từ tháng 3/2021. Sau gần 9 tháng tích cực triển khai các nội dung của đề tài theo đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học tỉnh và Sở khoa học công nghệ Thái Bình phê duyệt, đến nay, Chủ nhiệm đề tài cùng với nhóm nghiên cứu đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu mà đề tài đặt ra.

Theo báo cáo tính đến tháng 12/2021, tổng số công nhân lao động trên địa bàn tỉnh là 180.000 người, trong đó đoàn viên công đoàn là 144.000 người, trong đó: đoàn viên khu vực sản xuất kinh doanh có 101.200 người, đoàn viên khu vực hành chính sự nghiệp có 43.000 người. Sự gia tăng của đội ngũ CNLĐ sẽ kéo theo các vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống, việc làm và sinh hoạt của người lao động. Bên cạnh đó một số mặt trái của mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, đời sống của CNLĐ.

Thái Bình: Hội thảo cấp tỉnh đề tài nắm bắt dư luận và định hướng dư luận xã hội - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Chủ nhiệm đề tài triển khai các nội dung tại hội thảo. Ảnh B.M

Các vấn đề đời sống, việc làm, thu nhập, môi trường làm việc, phúc lợi, an sinh xã hội… luôn là những vấn đề được người lao động quan tâm, đòi hỏi các cấp công đoàn phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ. Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn thì công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) trong CNVCLĐ là một kênh thông tin quan trọng góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, tác động của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn vào cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ.

Vì vậy việc nắm bắt và định hướng DLXH trong CNVCLĐ là đòi hỏi khách quan, cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của CNVCLĐ; giúp tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần định hướng dư luận xã hội đúng đắn, hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Bá Mạnh
Ý kiến của bạn
Tăng gói tín dụng hỗ trợ ngành lâm, thủy sản lên 30.000 tỷ đồng là cần thiết và kịp thời Tăng gói tín dụng hỗ trợ ngành lâm, thủy sản lên 30.000 tỷ đồng là cần thiết và kịp thời

Các chương trình hạ lãi suất và gói tín dụng dành cho lĩnh vực lâm, thuỷ sản được tăng quy mô lên 30.000 tỷ đồng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong sản xuất, kinh doanh.