Thái Bình: Tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Địa phương
03:55 PM 30/09/2021

Ngày 30/9, Liên đoàn Lao động Thành phố (Thái Bình) tập huấn công tác công đoàn cho gần 200 cán bộ làm công tác công đoàn thuộc 167 công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở được quán triệt, triển khai hai nội dung: Thứ nhất là quán triệt, tuyên truyền thực hiện những nội cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới như: Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong hoạt động công tác Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở; thứ hai là quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới trong thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 như: Hợp đồng lao động; tiền lương;thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tranh chấp lao động...

Thái Bình: Tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh B.M

Theo bà Phí Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: Việc tổ chức triển khai các nội dung của hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới....

Nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn cơ sở trong việc thực hiện, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung của hội nghị này tới đoàn viên, người lao động...

Bá Mạnh
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.