Thái Bình: Triển khai văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Địa phương
09:54 AM 24/09/2022

Để chuẩn bị tốt cho công tác chỉ đạo cũng như thực hiện tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 23/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện tổ chức Đại hội các cấp công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Thái Bình: Triển khai văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Xuân Vinh triển khai các văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh B.M

Theo đó, tại hội nghị ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai các nội dung cơ bản của kế hoạch số 179/KH –TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về một số nội dung trong công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp; Kế hoạch số 171/KH-LĐLĐ ngày 18/4/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XXIV Công đoàn Thái Bình và hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Triển khai văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hoàng Ngọc Cường hướng dẫn các văn bản quy định chế độ tài chính trong đại hội các cấp công đoàn. Ảnh B.M

Nội dung tiếp theo các đạị biểu được ông Hoàng Ngọc Cường – Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh trao đổi và hướng dẫn các nội dung về chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp theo quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn số 167/HD – LĐLĐ ngày 12/9/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Triển khai văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai các văn bản Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh B.M

Tại hội nghị chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Xuân Vinh đã yêu cầu các cán bộ công đoàn chuyên trách cần bám sát và nắm rõ các nội dung chỉ đạo trong các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như của Liên đoàn Lao động tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở trong tỉnh tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và các quy định về chế độ chi tiêu trong quá trình triển khai đại hội.

Bá Mạnh
Ý kiến của bạn
Bình luận