Thái Nguyên: Cuộc hỗ trợ đầy ý nghĩa giúp huyện Định Hóa cán đích nông thôn mới năm 2023

Địa phương
09:28 AM 22/11/2022

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), đã bày tỏ lời cảm ơn Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa trong tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, củng cố hoàn thiện tiêu chí số 13 về hình thái tổ chức sản xuất, tạo cơ sở vững chắc giúp cho huyện cán đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về phát triển kinh tế tập thể.

Thái Nguyên: Cuộc hỗ trợ đầy ý nghĩa giúp huyện Định Hóa cán đích nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 1.

Hội nghị tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên)

Ngày 22/11, tại huyện Định Hóa, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã đồng chủ trì tổ chức thành công Hội nghị tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm HTX trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn quá trình tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đó là giao cho Liên minh HTX Việt Nam nhiệm vụ củng cố khu vực HTX, tập trung thực hiện hiệu quả Tiêu chí 13 – Bộ tiêu chí NTM, góp công sức trí tuệ cùng các ban ngành liên quan hỗ trợ huyện Định Hóa cán đích NTM vào năm 2023.  

Ý nghĩa tri ân vùng đất An toàn khu đầu tiên  

Để triển khai nhiệm vụ một cách bài bản, với vai trò tổ chức đại diện, tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn NTM năm 2023, trong đó tập trung tư vấn hỗ trợ phát triển các loại hình HTX, nhất là các HTX tại 11 xã chưa đạt chuẩn NTM ở huyện.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Từ tháng 3/2022 đến nay, lãnh đạo Liên minh HTX ở Trung ương và ở tỉnh Thái Nguyên đã sát sao vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo các ban, trung tâm, viện, trường trực thuộc tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Định Hoá, làm việc và thống nhất kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Định Hoá, đồng thời khảo sát quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu để giới thiệu các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp, nhà máy chế biến nông lâm sản…

Cụ thể ở địa phương, Liên minh HTX các cấp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị cán bộ HTX, đào tạo nghề cho thành viên HTX, tư vấn lập hồ sơ vay vốn ưu đãi. Đáng kể, Liên minh HTX Việt Nam huy động nguồn lực tài trợ, hỗ trợ HTX từ các thành viên liên kết cấp quốc gia, AgriBank, Lavifood, Sorimachi (Nhật Bản)…Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cho các HTX, kịp thời phối hợp với địa phương xử lý hiệu quả các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Theo báo cáo của huyện Định Hóa, nhiều chỉ tiêu trong chương trình xây dựng NTM đã đạt được kết quả quan trọng như: Số tiêu chí NTM bình quân/xã đạt 15,8 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực toàn huyện tăng lên, đạt 46 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đang có xu hướng giảm, hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp, từ đó cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét… Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn huyện Định Hóa vẫn còn 11/22 xã chưa về đích NTM và 7/9 chỉ tiêu huyện NTM chưa đạt, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 17% và hộ cận nghèo còn trên 15%...

Thái Nguyên: Cuộc hỗ trợ đầy ý nghĩa giúp huyện Định Hóa cán đích nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã nhấn mạnh: Việc quan tâm hỗ trợ huyện Định Hóa sớm trở thành huyện NTM có ý nghĩa "uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân với vùng đất cách mạng, ATK đầu tiên…

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, hiện nay, các đơn vị kinh tế, HTX trên địa bàn huyện Định Hóa còn hạn chế về năng lực quản trị, quảng bá sản phẩm, chưa nhiều đầu mối tiêu thụ hàng hóa... Thế nên, việc tổ chức Hội nghị tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giúp cho các HTX phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ khu vực HTX huyện Định Hóa phát triển hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về đích NTM theo những nội dung trong Biên bản ghi nhớ số 111/BB-VPQH-m ngày 15/3/2022 của Văn phòng Quốc hội về thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Liên minh HTX Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân… trên cả nước đến với tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng thực hiện hỗ trợ, tiếp cận, kết nối, hợp tác kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thái Nguyên: Cuộc hỗ trợ đầy ý nghĩa giúp huyện Định Hóa cán đích nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 3.

Liên minh HTX Việt Nam và các mạnh thường quân tài trợ thiết bị máy tính cho một số HTX ở huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên)

Làn gió mới củng cố HTX trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, xác định các công việc trọng tâm tới đây phải tiếp tục bám sát các loại hình HTX, nhất là với 11 HTX đã được phân công, nắm bắt tình hình, khó khăn, thuận lợi của HTX để tư vấn, hỗ trợ thực hiện phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo giao nhiệm vụ các quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương và tỉnh Thái Nguyên phổ biến chính sách và cơ chế cho vay, nắm bắt và hướng dẫn vay vốn đối với từng HTX. Các đơn vị như Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường… chủ động nắm bắt nhu cầu xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, xử lý môi trường trên cơ sở đề xuất của các HTX...

Đồng thời, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở ngành và UBND huyện Định Hóa có kế hoạch lồng ghép hỗ trợ phát triển HTX, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, nhất là huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ HTX phát triển sản xuất kinh doanh...

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, đã nói: Bằng những việc làm cụ thể, Liên minh HTX Việt Nam đã thổi một làn gió phát triển mới vào các loại hình kinh tế tập thể huyện Định Hóa. Về phía huyện tới đây sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các HTX trên địa bàn có trách nhiệm cao thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra, tạo mọi nguồn lực củng cố phát triển bền vững các HTX, nhằm phấn đấu mục tiêu của huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Lưu Đoàn
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.