Thái Nguyên: Đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ

Địa phương
02:41 PM 19/04/2023

Để đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ, mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác bảo đảm an toàn các hồ, đập chứa nước, sẵn sàng hộ đê phòng chống bão, lũ.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao các ngành phối hợp tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp; đề xuất bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, ứng phó trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. 

Thái Nguyên:  Đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ. - Ảnh 1.

Đập Hồ Núi Cốc

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng, đảm bảo ứng phó ngay khi có sự cố xảy ra, bảo đảm thực hiện việc xử lý sự cố công trình theo phương châm "4 tại chỗ". Chỉ đạo tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; tiếp thực hiện xử lý dứt điểm vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Tổ chức diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là các huyện, thành phố, khu công nghiệp, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Kiểm tra việc vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn; rà soát và có giải pháp xử lý hạ du gây ách tắc, không đủ khả năng thoát lũ khi vận hành xả lũ của hồ chứa thủy lợi; đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập…

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên hiện được giao quản lý 195 công trình thuỷ lợi, trong những năm qua những công trình thuỷ lợi này đã phát huy tốt vài trò cung cấp nước sản xuất nông nghiệp, điều tiết lũ. Để đảm bảo các công trình này an toàn trong mùa mưa lũ năm nay, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của bão, lũ.

Theo đó Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên đã yêu cầu các trạm khai thác thuỷ lợi, các xí nghiệp, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ huy để chỉ đạo điều hành từng địa bàn, bám sát các diễn biến tình huống thiên tai, chủ động triển khai ứng phó kịp thời khi có lũ xảy ra. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, qua đó đánh giá mức độ an toàn của từng công trình. 

Phân công cán bộ kỹ thuật có năng lực, đủ số lượng người trực quản lý, vận hành tại các công trình, đồng thời theo dõi diễn biến, cập nhật thường xuyên thông báo của Văn phòng BCH phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tình về tình hình mưa, lũ, thực hiện quan trắc đúng quy định về lượng mưa, mực nước, tình hình ngập úng tại các công trình thuỷ lợi.

Ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên cho biết: Hàng năm trước mùa mưa lũ chúng tôi đều thành lập các đoàn đi kiểm tra hiện trạng các công trình thuỷ lợi do công ty quản lý, qua đó khi phát hiện hồ, đập nào có nguy cơ gây mất an toàn chúng tôi sẽ lập phương án sửa chữa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời xử lý.

Quang Hưng
Ý kiến của bạn