Thái Nguyên: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Địa phương
09:59 AM 22/06/2023

Ngày 21/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2022, giai đoạn 2016-2022 tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan ban hành văn bản, hướng dẫn để đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý các công trình sau đầu tư.

Thái Nguyên: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đến nay, các chỉ số đầu ra so với mục tiêu kế hoạch Chương trình đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, với trên 13.300/12.500 điểm đấu nối cấp nước được hoàn thành (vượt mục tiêu trên 800 đấu nối); hoàn thành gần 7.200/5.250 đấu nối bền vững (vượt mục tiêu trên 1.900 đấu nối); 48/48 trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh; hoàn thành 94/63 công trình cấp nước vệ sinh trường học (vượt 31 công trình); 100% số xã nằm trong chương trình đạt xã vệ sinh toàn xã; trên 5.200 nhà tiêu được hỗ trợ hoặc xây mới nhà vệ sinh.

Chương trình đã giải ngân vốn vay đạt gần 99%, vốn đối ứng đạt trên 91%. Các dự án, tiểu dự án sau khi hoàn thành đều được kiểm toán, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và giao cụ thể cho các đơn vị, địa phương quản lý, khai thác theo quy định.

Thái Nguyên: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn - Ảnh 2.

Đại diện Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả bước đầu mà các dự án, công trình mang lại, đặc biệt kết quả triển khai tại Thái Nguyên là kinh nghiệm đối với 21 tỉnh, thành phố thuộc dự án. Các thành viên của Đoàn công tác cũng đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo tính hiệu quả, bền vững của các công trình sau đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo.

Thái Nguyên: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh quan tâm làm tốt những khuyến nghị của Đoàn công tác, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước, chủ động bố trí vốn để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình theo phân cấp, xây dựng cơ chế quản lý vận hành, quản lý thu - chi tài chính theo quy định; phương án giá bán nước, đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hành vi vệ sinh cộng đồng.

Thế Lợi
Ý kiến của bạn