Thái Nguyên: Diện mạo nông thôn mới ở xã vùng cao Phương Giao

Địa phương
03:15 PM 18/01/2024

Phương Giao là xã vùng cao của huyện Võ Nhai, có tổng số 1.073 hộ dân, với 4.789 nhân khẩu, trong đó trên 30% là đồng bào dân tộc thiểu số. Với lợi thế diện tích đất tự nhiên lên đến 59km2, phần lớn là đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, trong những năm qua, nhân dân xã Phương Giao đã đẩy mạnh diện tích trồng rừng, làm giàu từ kinh tế đồi rừng.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã Phương Giao đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao năng lực và nhận thức cho cán bộ và người dân về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đảng uỷ - UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân vươn lên thoát nghèo, tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh, hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo. 

Thái Nguyên: Diện mạo nông thôn mới ở xã vùng cao Phương Giao- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND xã Phương Giao - Hoàng Văn Thức.

Đồng thời, UBND xã đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững... Bước đầu, một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bằng trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gia súc đã đem lại hiệu quả, mở ra nhiều hướng đi mới trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nông lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, UBND xã Phương Giao đã ban hành nhiều chương trình phát triển kinh tế từ rừng, từ đó giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo, nhiều hộ dân đã làm giàu từ kinh tế đồi rừng. Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Phương Giao đã tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tái cơ cấu lại cây lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đồng bộ các khâu của chuỗi giá trị lâm sản từ sản xuất, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ phát triển kinh tế lâm nghiệp đến nay số hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Giao đã giảm đáng kể qua từng năm, đến hết năm 2023 qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn xã còn 141 hộ bằng 12,98%, giảm 9,11%, hộ cận nghèo còn 106 hộ, giảm 0,32%. Kết quả giảm nghèo đa chiều xây dựng nông thôn mới năm 2023 giảm 10,07%, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND xã đã đề ra, diện mạo nông thôn mới ở xã vùng cao này ngày một đổi thay. 

Năm 2023, xã Phương Giao hoàn thành một tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng tổng số tiêu chí đạt 15/19 tiêu chí. Đường bê tông liên xóm được kiên cố giúp nhân dân đi lại ngày càng thuận lợi, UBND xã Phương Giao đã chỉ đạo xây dựng được hơn 4km đường bê tông ở 09 xóm trong năm 2023.

Ông Hoàng Văn Thức, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong năm 2024, chúng tôi tiếp tục điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để có phương án hỗ trợ, triển khai hỗ trợ nhà ở đối với 09 hộ đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở đã được phê duyệt. Thực hiện xong và đảm bảo thanh toán nguồn vốn theo Dự án 5 - Tiểu dự án 3, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.

Quang Hưng
Ý kiến của bạn
Sắp trình Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phát triển vi mạch bán dẫn Sắp trình Chính phủ về Chiến lược quốc gia về phát triển vi mạch bán dẫn

Để góp phần thúc đẩy công nghệ số, chuyển đổi số và công nghệ AI, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) dự kiến trong tháng 5, tháng 6 tới sẽ trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển vi mạch bán dẫn.