Thái Nguyên: Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giao ban báo chí

Địa phương
09:12 AM 01/07/2023

Chiều 30/6/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các ông Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đỗ Xuân Hoà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Bảo Lâm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Tại hội nghị ông Đỗ Xuân Hoà đã khái quát những nét cơ bản về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm.

Thái Nguyên:  Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giao ban báo chí. - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được các cơ quan báo chí quan tâm và có nhiều tin, bài. Trong đó nhấn mạnh nỗ lực của Thái Nguyên trong tập trung tăng tốc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, khách quan; khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của chính quyền các cấp gắn với giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp; đánh giá khách quan chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế chung. 

Qua đó, đưa Thái Nguyên lên vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2021), nằm trong nhóm top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI năm 2022. Bên cạnh đó, Thái Nguyên là 1 trong 3 địa phương có triển vọng kinh doanh FDI dẫn đầu cả nước, với sự lạc quan về chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở hạ tầng; xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số Xanh cấp tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phối hợp với Hội Nhà báo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" được đề ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với công cuộc chuyển đổi số.

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đảm bảo có sự tham gia và phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan chức năng và báo chí.

Quang Hưng
Ý kiến của bạn