Thái Nguyên: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm tại TP. Sông Công năm 2023

Địa phương
04:03 PM 03/10/2023

Mới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2023 tại TP. Sông Công.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo, các chuyên viên Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo phòng Kế hoạch nghiệp vụ Chi nhánh NHCSXH tỉnh; đại diện lãnh đạo NHCSXH TP. Sông Công, đại diện Phòng LĐTB&XH, Phòng Tài chính kế hoạch TP. Sông Công.

Thái Nguyên: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm tại TP. Sông Công năm 2023 - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi kiểm tra công tác quản lý sử dụng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2023 tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Với mục tiêu cho vay hỗ trợ người lao động nhằm tạo thêm việc làm mới cho người lao động, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, tăng thêm thu nhập cho người lao động góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế tại địa phương, những năm qua, NHCSXH thành phố luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể trên địa bàn; sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, chính sách tín dụng cho vay tạo việc làm đã kịp thời góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thực hiện 31/8/2023 tại NHCSXH TP. Sông Công là 106.263 triệu đồng, tăng 11.510 triệu đồng so với 31/12/2022.; tổng số dự án đang thực hiện đến 31/8/2023 là 1.532 dự án, tổng số tiền 106.233 triệu đồng. Tổng số dự án cho vay mới tính đến 31/8/2023 là 338 dự án với tổng số tiền cho vay là 25.447 triệu đồng; tạo việc làm cho 362 lao động.

Thái Nguyên: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm tại TP. Sông Công năm 2023 - Ảnh 2.

Một trang trại chăn nuôi gia cầm ở TP. Sông Công đã liên kết chăn nuôi với các doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra, tạo việc làm cho người lao động.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại 5 hộ phát triển kinh tế tại 2 xã, phường từ nguồn vốn được vay cho thấy các hộ vay đã sử dụng vốn vay đúng mục đích và đem lại hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Kết luận tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH khẳng định tín dụng CSXH là kênh cấp tín dụng gần gũi, thiết thực với người dân, ngày một mang lại kết quả cao, mục tiêu của NHCSXH về "giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội" ngày một được phát huy, trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Sở LĐTB&XH luôn đồng hành cùng chính sách tín dụng của NHCSXH, tích cực tham mưu lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt nhất đối với việc giao chỉ tiêu về nguồn vốn địa phương hàng năm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế chính trị trên địa bàn TP. Sông Công. 

Đồng thời cũng kiến nghị Phòng giao dịch NHCSXH thành phố tiếp tục phối hợp với Phòng LĐTB&XH, Phòng Tài chính kế hoạch tham mưu Thành ủy, HĐND và UBND TP. Sông Công cân đối bố trí thêm nguồn vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH để cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đáp ứng nhu cầu vay vốn người lao động hiện nay.

Thế Lợi
Ý kiến của bạn