Thái Nguyên: Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 23/5

Địa phương
11:46 AM 10/05/2021

Chỉ còn hai tuần nữa cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền công dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5/2021, để tìm hiểu về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phóng viên Doanh nghiệp và Tiếp thị đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thái Hanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 23/5 - Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Hanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại huyện Định Hóa

PV: Xin ông khái quát đôi nét về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phạm Thái Hanh: Theo các quy định của pháp luật về bầu cử, tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu Quốc hội khoá XV (đại biểu Trung ương giới thiệu 3 đại biểu; đại biểu cư trú, làm việc ở tỉnh Thái Nguyên 04 đại biểu); 66 đại biểu HĐND tỉnh; 319 đại biểu HĐND cấp huyện; 4.074 đại biểu HĐND cấp xã.

Thời gian qua, Ủy ban Bầu cử, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác bầu cử; đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định; các hội nghị hiệp thương đã thống nhất lập danh sách 13 người (Trung ương giới thiệu 3 người; tỉnh Thái Nguyên giới thiệu 10 người) đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 105 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, 532 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 6.749 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Toàn tỉnh thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 88 đơn vị  bầu cử HĐND cấp huyện; 1.358 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 1.444 khu vực bỏ phiếu và 1.444 tổ bầu cử; các địa phương đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri; công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đảm bảo, việc xây dựng các phương án đối phó với những tình huống thiên tai (mưa, lũ...), dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống đại dịch Covid-19 được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

PV: Việc quán triệt, triển khai công tác bầu cử đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện như thế nào

Ông Phạm Thái Hanh: Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử, ngày 19/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19/1/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch số 10-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu ử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21/1/2021, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời với Hội nghị triển khai của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban: Tổ chức Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố thị xã; lãnh đạo Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp  huyện.

Ngay sau hội nghị, ngày 22/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 5/2/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBBC về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026. 100% các huyện, thành phố, thị xã (9 đơn vị) và 100% các xã, phường, thị trấn (178 đơn vị) đã thực hiện các hội nghị triển khai công tác bầu cử xong trước ngày 7/2/2021.

Ngày 22/1/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch 89/KH-MTTQ-BTT về việc tham gia công tác bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 08/02/2021 và ngày 23/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh triệu tập cán bộ MTTQ các cấp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn về công tác bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Hướng dẫn số 15/HD- UBBC ngày 26/02/2021 về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành các kế hoạch về bảo đảm công tác an ninh, kế hoạch tuyên truyền bầu cử, kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử....

PV:  Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid 19, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo như thế nào khi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử?

Ông Phạm Thái Hanh: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, ngày 4/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 1B14/MTTQ- BTT về việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid - 19. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid - 19 với các nội dung như: đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, có sự trao đổi thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy ban Bầu cử cùng cấp về số cuộc và hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở địa phương, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế tại địa phương; đảm bảo người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri, bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm điều cấm trong bầu cử; đảm bảo các biện pháp chống dịch Covid - 19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của địa phương.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã báo cáo cấp ủy, thống nhất với Ủy ban Bầu cử cùng cấp để áp dụng về số lượng và hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp, không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn tại Thông tri số 13TT-MTTW-BTT, ngày 19/1/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đối với cấp tỉnh, sau khi báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất với Uỷ ban Bầu cử tỉnh, những người ứng cử đại biểu Quốc hội kịp thời điều chỉnh số lượng, hình thức, địa điểm một số hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến, việc điều chỉnh số lượng, hình thức tiếp xúc cử tri vẫn đảm bảo những người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử, vừa đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Quang Hưng (thực hiện)
Ý kiến của bạn
Bình luận
“Xếp hạng tín nhiệm trong trái phiếu doanh nghiệp” cơ sở để NĐT rót vốn “Xếp hạng tín nhiệm trong trái phiếu doanh nghiệp” cơ sở để NĐT rót vốn

Xếp hạng tín nhiệm (xếp hạng tín dụng) là việc dự đoán khả năng trả nợ, đánh giá rủi ro tín dụng cũng như đưa ra những dự báo về khả năng vỡ nợ của đối tượng đi vay thông qua một hệ thống được xếp hạng sẵn.