Thái Nguyên: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi đất dự án CCN Quốc phòng miền Bắc

Địa phương
09:24 AM 25/02/2023

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 33/QĐ-TTr ngày 20/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra tại UBND thành phố Phổ Yên về chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cự đối với dự án Cụm công nghiệp (CCN) Quốc phòng miền Bắc tại xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên.

Ông Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên dự và chủ trì hội nghị. Về phía TP. Phổ Yên có ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các phòng, ban liên quan của thành phố.

Thái Nguyên: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi đất dự án CCN Quốc phòng miền Bắc - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định số 33/QĐ-TTr ngày 20/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra tại UBND thành phố Phổ Yên về chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cự đối với dự án CCN Quốc phòng miền Bắc tại xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên.

Theo Quyến định này, thời kỳ thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm thanh tra, thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Qua thanh tra chỉ ra bất cập, sai phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật; quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến công việc của địa phương, làm việc khách quan, đúng quy định pháp luật.

Sau khi nghe công bố Quyết định thanh tra, thay mặt UBND thành phố Phổ Yên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, cung cấp đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thế Lợi
Ý kiến của bạn