Tháng 1/2023: Thu NSNN ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
08:58 AM 08/02/2023

Tổng Cục thống kê công bố con số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 1/2023 tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm trước là 92,9%; tỷ lệ hộ đánh gia đình có thu nhập giảm là 7,1%.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán đã trích kinh phí tặng quà cho các đối tượng nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vận động xã hội với tổng kinh phí khoảng 10 nghìn tỷ đồng (ngân sách trung ương khoảng 600 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng trên 3.200 tỷ đồng).

Tổng Cục thống kê công bố con số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt 12% dự toán, tăng 3,1%; thu từ dầu thô đạt 12,6% dự toán, tăng 67,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,5% dự toán, bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2023 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi NSNN), tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Tháng 1/2023: Thu NSNN ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2023 tăng so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Riêng chi đầu tư phát triển, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 là 756,1 nghìn tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 707 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chưa giao là 12,9 nghìn tỷ đồng; kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm so kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là 36,2 nghìn tỷ đồng.

Do trong tháng 1/2023, các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán đạt 80,63% dự toán được cấp thẩm quyền quyết định, so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì đạt 92,97%); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2023 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1 đạt thấp (ước đạt 1,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 01/2023, Bộ Tài chính đã phát hành gần 32,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,51 năm, lãi suất bình quân 4,54%/năm.

Nhật Hà
Ý kiến của bạn