Tháng 2, ngành thuế thu ngân sách đạt 7,7% dự toán

Tài chính - Đầu tư
10:36 AM 03/03/2023

Dự toán thu ngân sách năm 2023 giao cho ngành thuế là 1.373.244 tỷ đồng, thực hiện thu tháng 2 do ngành thuế quản lý, ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 2/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai công tác thuế tháng 3. Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng thu NSNN tháng 2/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2, ngành thuế thu ngân sách nhà nước giảm 12,7% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù số thu tháng 2 có giảm, tuy nhiên tính lũy kế 2 tháng đầu 2023 số thu NSNN do ngành Thuế quản lý vẫn tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022 với số thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, đã có 12 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 18%; Có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ.

Cũng trong thời gian này đã ghi nhận có 36/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 18%); Có 27/63 địa phương đạt dưới 18% so dự toán, trong đó có 15 địa phương thu đạt thấp (dưới 15%).

Tính đến hết tháng 2 năm 2023, toàn ngành thuế đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 và bằng 83,39% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 64,97% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151,83 tỷ đồng, bằng 262,04% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.421,85 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 134,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.595,3 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.339,43 tỷ đồng, bằng 55,31% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Trong tháng 2, toàn ngành đã thu nợ ước đạt 3.100 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 2 ước thu được 8.313 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.628 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 685 tỷ đồng.

Để có được những kết quả trên, Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 3, Tổng cục Thuế cho biết sẽ bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 3 và quý I năm 2023.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ rà soát, dự báo thu quý 2/2023 phục vụ điều hành ngân sách và giao dự toán quý 2/2023 cho các địa phương; triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn