Tháng 4/2023, giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực

Tài chính - Đầu tư
02:38 PM 10/05/2023

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 4/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, đạt 37.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm với khoảng 24.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết nghị là 711.684,4 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 707.044,2 tỷ đồng; chưa phân bổ chi tiết là 4.640,2 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao toàn bộ kế hoạch vốn 707.044,2 tỷ đồng, bằng 100% số vốn Quốc hội nghị quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến ngày 30/4, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết là 622.612,7 tỷ đồng, đạt 88,1% kế hoạch Thủ tướng giao, số còn lại chưa phân bổ chi tiết là 84.431,5 tỷ đồng, bằng 11,9% kế hoạch, chủ yếu dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2023 đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao vốn.

Tháng 4/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến ngày 30/4, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.633,6 tỷ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kết quả này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 với 18,48%. Tuy nhiên, về số tuyệt đối tăng gần 15.000 tỷ đồng (khoảng 16%) so với cùng kỳ năm 2022. Có 03 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương giải ngân trên 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; 45 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước.

Đáng chú ý, căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023, Tổ trưởng các Tổ công tác đã chủ trì họp với các bộ, cơ quan và địa phương, tập trung vào các đối tượng có tỷ lệ giải ngân thấp. Thành viên Tổ công tác đã hướng dẫn, giải đáp, làm rõ thẩm quyền đối với từng kiến nghị cụ thể. Tổ trưởng Tổ công tác đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Hoạt động của các Tổ công tác đã đạt một số kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, tháng 4 đạt khoảng 37 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm (khoảng 24 nghìn tỷ đồng/tháng).

Nhằm thúc đẩy giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được phép bố trí lại vốn ngân sách Trung ương năm 2023 và các năm tiếp theo tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2022, bị hủy dự toán cho các dự án bảo đảm bố trí đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bộ KH&ĐT sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.