Thanh Hóa: Báo chí Trung ương và địa phương tích cực đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Địa phương
11:30 AM 09/02/2023

Nhìn lại năm 2022, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022; đồng thời tuân thủ định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Nội dung thông tin tích cực về tỉnh Thanh Hóa chiếm 85% số lượng tin, bài và là dòng chủ lưu trên các mặt báo, đây là nét nổi bật, khẳng định bức tranh tươi mới về đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022.

Báo chí đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hòa chung vào dòng chảy của báo chí cả nước, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận tích cực trong nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần vào thành tích chung của cả tỉnh năm 2022.

Thanh Hóa: Báo chí Trung ương và địa phương tích cực đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí.

Trước hết, phải khẳng định báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa, đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống. Cập nhật thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường nhiều tuyến bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; đồng thời, phát hiện, phê phán những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm ở các địa phương, đơn vị. Kịp thời định hướng, dẫn dắt dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Có thể nói, những thông tin tích cực về tỉnh Thanh Hóa luôn là chủ đề chính được tuyên truyền trên các mặt báo, đây là nét nổi bật trong hoạt động báo chí ở tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022. Điều này khẳng định đúng về những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cũng như bức tranh tươi mới về kinh tế, đời sống xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2022. 

Nhiều bài viết phản ánh, phân tích, đánh giá khẳng định hiệu quả các biện pháp linh hoạt, đúng đắn, kịp thời, khoa học trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; các giải pháp và kết quả thực hiện phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, bảo đảm an ninh chính trị và trật tư xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; chăm lo đời sống nhân dân; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế nổi trội của tỉnh trong thu hút đầu tư; về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hiệu quả tích cực trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội…

Thanh Hóa: Báo chí Trung ương và địa phương tích cực đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Song hành với báo chí địa phương, phóng viên các cơ quan Báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin về sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, hầu hết các  văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo, tạp chí Trung ương đã ghi nhận, cổ vũ nhân rộng các phong trào, lan tỏa và khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa; đồng thời thắp lên ngọn lửa niềm tin, với quyết tâm và khát vọng thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2022, đó là: Kinh tế tăng trưởng ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch (11,5% trở lên) và nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu cả nước. 

Các khu vực kinh tế đều khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của báo chí và là minh chứng, để báo chí tiếp tục thông tin, khẳng định: Thanh Hóa đã và đang vươn lên, phấn đấu sớm trở thành một trong những cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Hoạt động quản lý báo chí tuân thủ nghiêm đúng pháp luật

Thanh Hóa: Báo chí Trung ương và địa phương tích cực đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 3.

Phóng viên tác nghiệp tại khu vực Nhà giàn DK1 vùng biển phía Nam của Tổ quốc

Năm 2022, cũng được ghi nhận là một năm nhiều thành công ở lĩnh vực chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới; đặc biệt công tác quản lý về hoạt động báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tiếp tục quan tâm theo dõi và chỉ đạo sát sao, tổ chức rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí đối với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo, tạp chí Trung ương hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa. 

Mỗi năm Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 12 Hội nghị giao ban báo chí định kỳ với các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và tổ chức cho phóng viên báo chí đi tác nghiệp tại huyện Thường Xuân để tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bô tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2022 là một năm đáng nhớ, có hơn 7.000 tin, bài viết về Thanh Hóa kịp thời, hiệu quả, thiết thực (trong đó riêng Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị tại Thanh Hóa đã đóng góp gần 500 tin, bài)… Điều rất đáng ghi nhận là: Trên cơ sở tổng hợp các nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí, Sở TT&TT đã ban hành văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh để trả lời theo quy định. Do đó khắc phục tình trạng đưa tin phản ánh một chiều, sai sự thật, suy diễn, đưa tin sự việc kéo dài, góp phần ổn định dư luận.

Nhờ đó, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hạn chế tối đa những vi phạm trong hoạt động báo chí.

Nhìn chung, các hoạt động báo chí được ghi nhận, đánh giá thành công trên nhiều phương diện cả về công tác tổ chức, thành tích và ý nghĩa thiết thực, tạo phong trào, sân chơi lành mạnh, góp phần lan tỏa, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí, là động lực để mỗi người làm báo trong tỉnh Thanh Hóa thể hiện trách nhiệm trong nghề, xây dựng và giữ gìn, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người làm báo Việt Nam nói chung, của cơ quan báo và báo giới xứ Thanh nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi cơ quan báo chí, để thực hiện "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Những thành tựu của báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 hết sức ấn tượng, được cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận đồng tình đánh giá cao. Đây là tiền đề, động lực giúp đội ngũ những người làm báo Trung ương và địa phương tại Thanh Hóa có thêm tinh thần khích lệ vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới nhiều hơn, bám sát thực tiễn, tạo ra những đột phá mới, ghi thêm dấu ấn mới cho báo chí tỉnh Thanh tiếp tục lan tỏa tinh thần và bản lĩnh của người làm báo trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước

Trong 6 vùng trên cả nước thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.