Thanh Hóa: Có hơn 300 doanh nghiệp được thành lập mới

Địa phương
10:31 AM 29/02/2024

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 325 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 4.288 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Thanh Hóa: Có hơn 300 doanh nghiệp được thành lập mới- Ảnh 1.

Có hơn 338.000 công nhân, viên chức, lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, trong tháng 2/2024, trên địa bàn tỉnh có 70 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.807,6 tỷ đồng, giảm 60% về số doanh nghiệp và tăng 47,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 325 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 4.288 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Phân theo khu vực, vùng đồng bằng và thành phố Thanh Hóa có 206 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 63,3% số doanh nghiệp đăng ký mới toàn tỉnh và tăng 11,8% so với cùng kỳ; vùng ven biển có 84 doanh nghiệp, chiếm 26% toàn tỉnh và tăng 38,9% so với cùng kỳ; vùng miền núi có 35 doanh nghiệp, chiếm 10,7% toàn tỉnh và giảm 18,4% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp thành lập mới có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 88,6%; quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng chiếm 5,5%; quy mô từ 20 - 50 tỷ đồng chiếm 1,7%; quy mô từ 50 tỷ đồng trở lên chiếm 4,2%. Có 13 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Vĩnh Lộc, Nông Cống, Hà Trung, Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Thanh có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao hơn và tương đương so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp 02 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.813,9 tỷ đồng, chiếm 47,5% tổng thu nội địa, đạt 30,3% dự toán giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 230,4 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước đạt 31,5 tỷ đồng, giảm 12,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.915,5 tỷ đồng, tăng 31,1%; thu từ doanh nghiệp khu vực dân doanh ước đạt 636,6 tỷ đồng, giảm 19,5%.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3.643 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 6 cả nước. Vốn điều lệ đăng ký đạt 25.527 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập mới hơn 10.700 doanh nghiệp. Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 112.000 tỷ đồng. Ước tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hoá có 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Với mục tiêu thành lập mới 15.000 doanh nghiệp trở lên trong cả nhiệm kỳ, tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, chủ hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp bằng những biện pháp: phân công cán bộ hướng dẫn hộ thủ tục, hồ sơ chuyển thành doanh nghiệp, tư vấn định hướng kinh doanh, hỗ trợ về quy định pháp lý, phần mềm và nghiệp vụ kế toán. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ doanh nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

PV
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).