Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn một nghìn tấn gạo cho 4 huyện miền núi bảo vệ, phát triển rừng

Địa phương
11:22 AM 22/03/2024

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có quyết định về việc xuất 1.266,829 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tại 4 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân và Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa (đợt 4 năm 2023). Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 31/3/2024.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa được giao xuất cấp không thu tiền hơn 1.266 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, để hỗ trợ nhân dân 4 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. 

Thời gian hoàn thành đến hết 31/3/2024 (4 huyện gồm: Quan Hóa là 178,150 tấn; Quan Sơn là 638,05 tấn; Như Xuân là 00,716 tấn; Lang Chánh là 149,908 tấn), để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn một nghìn tấn gạo cho 4 huyện miền núi bảo vệ, phát triển rừng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân và Lang Chánh triển khai các thủ tục đề xuất cấp, giao nhận hơn 1.266 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10380/ BCT-TCDT ngày 27/8/2028 về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024 và quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BCT ngày 2/6/2020 của Bộ trưởng Tài chính quyết định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.