Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Địa phương
11:08 AM 19/03/2024

Được xác định là năm “tăng tốc, bứt phá và về đích” để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế đã được đặt ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chính vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đều triển khai thực hiện và có nhiều nỗ lực để góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu chung.

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 1.

Mô hình trồng lúa nếp hạt cau cho năng suất và hiệu quả cao tại xã Cẩm Phú.

Những kết quả đạt được

Nhìn lại năm 2023, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn, thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và cả khó khăn nội tại của kinh tế trong nước. Song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây chính là tiền đề tạo đà, tạo thế để huyện Cẩm Thủy tăng tốc có bước phát triển nhanh và mạnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp năm 2023 đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất ước đạt 2.478 tỷ đồng; tăng 3,56 so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt được 62.257 tấn, bằng 111,17 % kế hoạch huyện giao và 103,78 % so với kế hoạch tỉnh giao. Diện tích trồng cây gai xanh tiếp tục được giữ vững và mở rộng, khẳng định được ưu thế, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân…

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 2.

Vùng nguyên liệu cây gai xanh.

Sản xuất ngành công nghiệp được duy trì và có bước phát triển, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 100,73 % so với kế hoạch giao; các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn nguyên liệu, vật liệu, thị trường tiêu thụ; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Sơn , tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc CCN Cẩm Châu và chỉ đạo giải pháp thu hút đầu tư CCN Cẩm Tú…

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 2.843 tỷ đồng, bằng 105,97% so với cùng kỳ; du lịch tiếp tục phát triển, toàn huyện đã thu hút được trên 367.650 lượt khách du lịch, tăng 2,15 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 175.359,3 triệu đồng, đạt 60,9% dự toán huyện giao và bằng 208% so với dự toán tỉnh giao…

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 3.

Cây củ đậu đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Cẩm Châu.

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn có bước chuyển biến rõ rệt. Thi tốt nghiệp THPT toàn huyện đạt 99,77% (cao hơn tỷ lệ của tỉnh 0,5%). Trong năm, đã có 11 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 06 trường được nâng hạng). Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. 

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Chánh văn phòng UBND huyện tiếp chúng tôi với nụ cười cởi mở và cái bắt tay nồng ấm, vui vẻ cho biết: Xây dựng NTM ở huyện miền núi có tính đặc thù và nhiều cái khó riêng. Nhưng để thực hiện được mục tiêu, huyện đã cụ thể hóa chương trình hành động thành các đề án, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng với niềm tin và khí thế mới sẽ là động lực để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa tinh thần, ý chí Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 4.

Lễ hội khai hạ Suối cá thần Cẩm Lương.

Đến nay toàn huyện có 12 xã/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao); 48 thôn đạt chuẩn NTM (trong đó có 08 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); 11 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác xóa đói, giảm nghèo trong huyện giảm xuống còn 2,96%. (giảm 1,67% so với năm 2022).

Năm 2024 là năm quan trọng, tạo đà bứt phá để huyện Cẩm Thủy hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải quyết tâm, quyết liệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 5.

Sản phẩm Trà Song Linh Hoa đu đủ đực Nhân Sâm tại xã Cẩm Thạch.

Với mục tiêu tổng quát, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, từng bước tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của nhân dân trong huyện so với bình quân cả tỉnh. 

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh; với khát vọng xây dựng huyện Cẩm Thủy phát triển vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, huyện phấn đấu thực hiện tốt 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội, môi trường và an ninh - trật tự. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đặt ra cao so với các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,14% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,04 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.910 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước so với kế hoạch tỉnh giao đạt 12%. Phấn đấu trong năm 2024 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa 28,9%...

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 6.

Vườn dưa kim hoàng hậu của nông trại Khoa Farm tại xã Cẩm Ngọc

Vẫn còn đó những trăn trở - quyết tâm

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị đồng chí Phạm Viết Hoài Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, UBND huyện đề ra các nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, để tập trung chỉ đạo điều hành. Trong đó: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của 02 chương trình trọng tâm, đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển du lịch. 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện 02 khâu đột phá là: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất; quan tâm thực hiện chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ.

Mặt khác, huyện tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý trình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024- Ảnh 7.

Vườn dâu tây tại nông trại Khoa Farm tại thôn Song Nga, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Trong quá trình phát triển, phải thẳng thắn thừa nhận, tuy đã có nhiều cố gắng và bước tiến lớn, nhưng kinh tế-xã hội của huyện phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Tốc độ tăng trưởng năm 2023 chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, các sản phẩm còn thấp. Kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng NTM.

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tiền phong, gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý là việc làm hết sức cần thiết để bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều đó, chúng tôi luôn khơi dậy niềm tự hào và phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó biến niềm tự hào thành nguồn lực, động lực quan trọng để xây dựng huyện Cẩm Thủy phát triển, nhanh, mạnh, vững chắc; trước mắt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện đã đề ra.

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích

Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) vào ngày 28/6.