Thanh Hóa: Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh số lượng sản phẩm OCOP

Địa phương
06:15 PM 11/02/2023

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có 27 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trong đó có 9 sản phẩm 4 sao, 3 sản phẩm đang trình xét công nhận 5 sao cấp Quốc gia.

Thanh Hóa: Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh số lượng sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Mô hình khép kín nuôi cấy đông trùng hạ thảo của hộ kinh doanh Mai Thị Trang huyện Nga Sơn

Có được kết quả này, những năm qua, chính quyền huyện Nga Sơn đã vào cuộc tích cực từ những sản phẩm ban đầu, địa phương đã tạo điều kiện về đất đai, thủ tục pháp lý để các hộ mở rộng quy mô, nâng cấp mô hình sản xuất để phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP mới. Nhờ đó, có 1 chủ thể sản xuất đã phát triển được 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, huyện Nga Sơn đã ban hành Kế hoạch Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, xây dựng mục tiêu cụ thể từng năm để thực hiện. 

Huyện luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập huấn chương trình OCOP cho các đơn vị, chủ thể sản xuất trên địa bàn; tổ chức cho các chủ thể đăng ký đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Huyện phối hợp với các đơn vị tư vấn Trung ương để lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình, trên cơ sở phát huy thế mạnh các nhóm hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Thanh Hóa: Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh số lượng sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với rượu truyền thống Nga Sơn tạo nên sản phẩm "Rượu đông trùng hạ thảo Đăng Khoa"

Bên cạnh đó, Nga Sơn cũng đã lồng ghép các chương trình để hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị, chủ thể phát triển kinh tế, tham gia xây dựng sản phẩm OCOP như: hỗ trợ xây dựng nhà kính, nhà lưới 70 triệu đồng với quy mô 1000 m2; hỗ trợ mua máy dệt chiếu, máy xe lõi phát triển tiểu thủ công nghiệp; ưu tiên mở rộng quy mô đất đai cho các đơn vị sản xuất; hỗ trợ kinh phí làm nhãn mác, bao bì sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện… Ngoài ra, huyện Nga Sơn còn phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh và một số đơn vị liên quan hỗ trợ mở 2 cửa hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và những sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Ông Phạm Văn Sinh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Xác định OCOP là bước đi mới trong xây dựng nông thôn mới, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, ngay từ những ngày đầu triển khai, địa phương xác định rõ tầm quan trọng của chương trình OCOP đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho các xã rà soát, nắm bắt các sản phẩm lợi thế. Huyện cũng cử cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp tư vấn cán bộ các xã, các chủ thể có năng lực, điều kiện để xây dựng hồ sơ và mẫu mã sản phẩm để xây dựng sản phẩm OCOP cho giai đoạn tiếp theo… Phòng Nông nghiệp vẫn tiếp tục tham mưu các cơ chế hỗ trợ các sản phẩm OCOP để các đơn vị yên tâm xây dựng sản phẩm."

Thanh Hóa: Huyện Nga Sơn dẫn đầu toàn tỉnh số lượng sản phẩm OCOP - Ảnh 3.

Thương hiệu cói Ngân Khương của Công ty TNHH Ngân Khương (xã Nga Thanh) có 5 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao.

Đến nay, Nga Sơn đã có 27 sản phẩm OCOP, đứng đầu toàn tỉnh, trong đó có 9 sản phẩm đạt 4 sao; 3 sản phẩm đang trình xét công nhận 5 sao cấp Quốc gia. Đặc biệt có những chủ thể có từ 4 đến 6 sản phẩm OCOP, như: Hộ kinh doanh Mai Thị Trang (6 sản phẩm); đáng chú ý là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với rượu truyền thống Nga Sơn tạo nên sản phẩm "Rượu đông trùng hạ thảo Đăng Khoa" và rượu truyền thống Nga Sơn với mật ong OCOP của các huyện tạo nên sản phẩm "Mật ong đông trùng hạ thảo Đăng Khoa". Công ty TNHH Ngân Khương phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu cói như thảm cói trải sàn, chiếu dệt tay thủ công, chiếu xách tay Ngân Khương, hộp đựng đồ Ngân Khương…

Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" của huyện Nga Sơn đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Năm 2023, huyện Nga Sơn đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh; nâng hạng 1 sản phẩm đạt 5 sao OCOP Quốc gia.

Vũ Quỳnh
Ý kiến của bạn