Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023

Địa phương
08:39 AM 18/01/2024

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/38 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Năm 2023, huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, các nhân tố ảnh hưởng biến động khó lường. Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự đồng hành, ủng hộ của HĐND huyện, toàn hệ thống chính trị của huyện Thọ Xuân đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, có 33/38 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch năm 2023 đề ra, trong đó, cả 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023- Ảnh 1.

Nem nướng Vinh Lài sản phẩm OCOP 3 sao nổi tiếng của huyện Thọ Xuân.

Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 6,3%, đứng thứ nhất trong vùng, đứng thứ 2 trong tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2022. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 5,67%; dịch vụ tăng 8,92%. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 117,8 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch. Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 146,5 triệu đồng, tăng 9,8 triệu đồng so với năm 2022. Tập trung đẩy mạnh việc tích tụ đất đai, đến nay đã tích tụ, tập trung đất đai được 237,4 ha, đạt 103,2% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 9% bằng 100% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Trong năm, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế ước hết năm 2023 toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, có thêm 11 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 32 sản phẩm. 

Sản xuất công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tiếp tục phát triển, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nghề nông thôn duy trì sản xuất ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 11.696 tỷ đồng, tăng 5,67% so với cùng kỳ.

Công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ; UBND tỉnh đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch thị trấn Thọ Xuân, Điều chỉnh cục bộ đô thị Xuân Lai, Quy hoạch Lam Sơn - Sao Vàng. 

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023- Ảnh 2.

Dự án cụm công nghiệp Xuân Lai là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng công nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021-2025.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được UBND huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án, công trình. Ước năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do huyện quản lý (không bao gồm các dự án vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) đạt 766,8 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch; vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 323,105 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Đến nay đã hoàn thiện 28 dự án, công trình đưa vào sử dụng; khởi công mới 60 dự án. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 6.004 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch và bằng 105,6% so với cùng kỳ. 

Ngành dịch vụ, thương mại có nhiều khởi sắc. Tổng mức bản lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.229 tỷ đồng; Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, tổng lượng khách du lịch ước đạt 998.753 lượt (trong đó 675 lượt khách quốc tế), bằng 175% kế hoạch; tổng thu du lịch ước đạt 81 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch và tăng 100% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, ước năm 2023 thành lập mới 160 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch, bằng 95,8% so với cùng kỳ. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/11/2023 là 514.430 triệu đồng, đạt 112,8% dự toán giao; Chi ngân sách ước đạt 1.343.797 triệu đồng, bằng 75,2% dự toán năm, bằng 126% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được duy trì. Đã hoàn thành lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tập trung cấp và đính chính GCNQSD đất cho các hộ gia đình và cá nhân; tổ chức lập danh mục thu hồi đất với 41 dự án, chuyển mục đích đất đối với 42 dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là giải quyết các khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, cơ chế, chính sách cho người có đất bị thu hồi. Trong năm đã triển khai thực hiện 37/45 dự án với tổng diện tích hoàn thành GPMB 83,17 ha/56,37 ha đạt 147,5% kế hoạch tỉnh giao. 

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023- Ảnh 3.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2023

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ. Công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa được quan tâm thực hiện, trên địa bàn huyện có 1 Di sản văn hóa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội đền thờ Lê Hoàn); tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực huyện Thọ Xuân; Lễ hội Lam Kinh năm 2023… 

Công tác giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững trong nhóm đầu của tỉnh; thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 xếp thứ 4 toàn tỉnh; thi chọn học sinh giỏi TDTT cấp tiểu học, THCS xếp thứ 2 toàn tỉnh; toàn huyện có 3 học sinh đạt Thủ khoa Đại học. Ước năm 2023, công nhận 6 trường chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường chuẩn toàn huyện là 97,03, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Hoàn thành xây dựng 12 trường có mô hình lớp học thông minh, vượt kế hoạch 5 trường. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm, thực hiện tốt theo kế hoạch; An sinh xã hội được đảm bảo; Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định, tập trung triển khai chính sách cấp đất và hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo còn sinh sống trên sông; Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, bền vững, ước năm 2023 giảm 388 hộ nghèo sau rà soát thường xuyên, đạt 110,06% kế hoạch; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, ước năm 2023 toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 3.200 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 250 người. 

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân có 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023- Ảnh 4.

Nghi lễ và rước kiệu truyền thống tại Lễ hội Lam Kinh năm 2023.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXII đã đề ra. Huyện Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế; 15 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 4 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về an ninh - trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Huyện đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.


Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn
Sun Symphony Residence: Từ nguồn cội Con Rồng cháu Tiên đến khát vọng bay cao của Đà Nẵng Sun Symphony Residence: Từ nguồn cội Con Rồng cháu Tiên đến khát vọng bay cao của Đà Nẵng

Hơn 1000 ngày ấp ủ, gần 50 kiến trúc sư khắp thế giới cùng quy tụ và vô số những ý tưởng đưa ra cùng bản vẽ mẫu được phác thảo, Sun Symphony Residence - quần thể bất động sản năng động, hiện đại tọa lạc bên sông Hàn, Đà Nẵng là dự án gửi trọn sự kỳ công lẫn kỳ vọng của Aedas và Sun Group về một biểu tượng thắp sáng Đà thành tương lai. Đó là chia sẻ của đại diện đơn vị thiết kế Aedas về quần thể Sun Symphony Residence - một “hiện tượng” của BĐS Đà Nẵng.