Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Địa phương
10:59 PM 12/05/2023

Sáng 12/5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với một số địa phương, đơn vị về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Cùng tham gia có các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương liên quan.

Theo số liệu của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là trên 12.505 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là trên 8.805 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là gần 3.700 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, tỉnh Thanh Hoá đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết trên 10.335 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều huyện triển khai hiệu quả, có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cao, như UBND huyện Thọ Xuân. Cụ thể, luỹ kế thanh toán của huyện Thọ Xuân đã đạt hơn 50 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch. Các dự án đều có tiến độ giải ngân đảm bảo so với hợp đồng thi công và kế hoạch, cam kết tiến độ. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương vẫn đang chậm tiến độ giải ngân.

Trước khi làm việc với các chủ đầu tư, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Quảng Xương) và dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 2.

Dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Lê Minh Nghĩa báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1: Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao chi tiết cho 9 đơn vị, chủ đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 gồm: các huyện Quảng Xương, Ngọc Lặc, Yên Định và TP Thanh Hóa là 3.157,357 tỷ đồng cho 34 dự án, nhiệm vụ. Trong đó, 2.223,097 tỷ đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; 934,261 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác kiểm tra dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái (Quảng Xương).

Tính đến hết ngày 5/5/2023, tổng số vốn đã giải ngân của 9 chủ đầu tư, địa phương là: 698,318 tỷ đồng, đạt 22,1% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm, cao hơn 6,4% so với số liệu giải ngân bình quân cả tỉnh (15,7%).

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1.

Trong đó có 6 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (85,2%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (41,5%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (18,6%); TP Thanh Hóa (34,8%); huyện Quảng Xương (33%) và huyện Yên Định (18,2%).

3 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Sở Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa phát biểu.

Hiện tại, có 10 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt vẫn còn 567 tỷ đồng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa được giao kế hoạch chi tiết cho các dự án.

Tuy các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Định phát biểu.

Trong quá trình làm việc lãnh đạo các đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo và làm rõ thêm với Tổ công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới. Trong đó khó khăn chủ yếu là về quy định tại các luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công; về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và quy trình triển khai dự án.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương phát biểu.

Phát buổi kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao, biểu dương các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao; đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương trong đó có huyện Ngọc Lặc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, có tỷ lệ giải ngân thấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đổng chí chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh hiện nay vẫn còn rất thấp so với cùng kỳ cũng như so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Thanh Hóa: Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là tiêu chí xem xét, đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn giao Tổ công tác số 1 chủ động làm việc với từng chủ đầu tư, đơn vị có liên quan để nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án. Đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án ODA, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2023.

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn