Thanh Hóa: Phát động hỗ trợ xây dựng 5000 nhà ở cho hộ nghèo

Địa phương
03:54 PM 09/04/2024

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Thanh Hóa: Phát động hỗ trợ xây dựng 5000 nhà ở cho hộ nghèo- Ảnh 1.

Bàn giao nhà ở cho hộ dân làng chài tại huyện Thọ Xuân.

Bởi thực tế, vì còn nhiều lý do khác nhau đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn khó khăn do: Ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; bênh tật; mất sức lao động; người già neo đơn… nên số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở.

Để chỉ thị đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Bí thư cấp ủy làm trưởng ban, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc làm phó trưởng ban; thành lập ban vận động ở thôn, bản, tổ dân phố để chỉ đạo, triển khai thực hiên Cuộc vận động, bảo đảm thống nhất , đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở… 

Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xây dưng kế hoạch, triển khai việc vận động và huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo đúng kế hoạch.

Kinh phí để thực hiện mục tiêu được huy động từ nguồn lực xã hội, cùng với nguồn lực Nhà nước. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ chủ động chuẩn bị mặt bàng, tham gia đóng góp nhân lực, ngày công, huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành viêc xây dựng, sữa chữa nhà ở.

Việc phân bổ, sử dụng các nguồn hỗ trợ phải kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định, theo nguyên tắc: Nguồn huy động được ở cấp tỉnh ưu tiên phân bổ để hỗ trợ cho các huyện miền núi còn nhiều số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Nguồn huy động được ở cấp huyện, cấp xã hỗ trợ cho đối tượng thuộc huyện, xã đó, đồng thời có sự điều tiết hợp lý từ địa phương có thuận lợi, huy động được nhiều nguồn lực, còn ít nhà ở tạm bợ, dột nát sang cho địa phương khó khăn trong huy động nguồn lực, còn nhiều số lượng nhà ở cần hỗ trợ; khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi hỗ trợ cho các huyện miền núi.

Các địa phương có trách nhiệm điều tra, rà soát, báo cáo số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động, bảo đảm đúng đối tượng. Việc bình xét đối tượng phải được thực hiện công khai, dân chủ.

Với ý nghĩa đó, cuộc vận động lần này sẽ góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024, năm 2025; lấy kết quả thực hiện cuộc vận động là một trong những nội dung đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hàng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Mục tiêu phấn đấu, từ nay đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.