Thanh Hóa: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Địa phương
02:42 PM 07/12/2023

Bằng nhiều giải pháp kịp thời, linh hoạt và quyết liệt, tỉnh Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo chủ đầu tư cùng các cấp, ngành, địa phương hết sức cố gắng, tập trung, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đề ra trong năm 2023.

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, đến ngày 25/11/2023, giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) được 9.181 tỷ đồng, bằng 61,5% KH (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023), tuy thấp hơn 3,9% so với cùng kỳ, song cao hơn 2,03% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước.

Thanh Hóa: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tiến độ các công trình trên địa bàn.

Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm 2023 (không bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thì tỷ lệ giải ngân đạt 65,1% KH, tương đương so với tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 của cả nước.

Bên cạnh những nguồn vốn, chương trình, dự án giải ngân chậm, làm giảm tỷ lệ giải ngân của tỉnh, nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 có nhiều đơn vị, chủ đầu tư đã nỗ lực, cố gắng; đến nay đã giải ngân vốn đạt từ 90% KH trở lên, góp phần quan trọng vào kết quả tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh.

Tuy nhiên, qua rà soát và theo dõi, đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự báo số vốn còn dư, không có khả năng giải ngân là 2.024,2 tỷ đồng (bao gồm: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 338,9 tỷ đồng, vốn nước ngoài 238,52 tỷ đồng, vốn NSTW đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn, Quảng Xương - Tĩnh Gia (BOT) 979,316 tỷ đồng, vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 97,417 tỷ đồng; chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh Thanh Hóa quản lý để thực hiện ghi thu - ghi chi 344,372 tỷ đồng; vay lại 25,723 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng nguồn của cả tỉnh). Dự kiến trong khoảng thời gian tới, đến 31/12/2023 số vốn có khả năng giải ngân là 12.900 tỷ đồng, đạt khoảng 86,5%. Nếu chỉ tính riêng kế hoạch năm 2023 thì khả năng giải ngân đạt khoảng 92% KH.

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, nhiệm vụ giải ngân tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn, với số vốn phải giải ngân là 5.742 tỷ đồng. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thanh Hóa đã và đang rà soát, đánh giá chính xác những thuận lợi, khó khăn của các ngành, các lĩnh vực nhằm tìm ra "điểm nghẽn" trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó có các giải pháp kịp thời, linh hoạt.

Quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh với phương châm thần tốc, quyết liệt, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tất cả các cấp, các ngành và các chủ đầu tư. Cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực...

Theo đó, trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải tập trung nhanh và kịp thời hơn, để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, cơ quan, đơn vị gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư các dự án; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung đẩy nhanh việc thu hồi vốn tạm ứng, xử lý tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán theo đúng quy định.

Kiên quyết điều chuyển vốn từ chủ đầu tư, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm giải ngân sang các chủ đầu tư, dự án có tiến độ giải ngân cao và có khả năng hấp thụ thêm vốn; không để xảy ra tình trạng các dự án chậm giải ngân vốn do nguyên nhân chủ quan như những năm trước đây.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa là 14.924,312 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch là 14.894,418 tỷ đồng, bằng 99,8% KH cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án (trong đó phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư).

PV
Ý kiến của bạn
Quý I, Việt Nam chi gần 351,9 triệu USD nhập khẩu hơn 1,12 triệu tấn phân bón Quý I, Việt Nam chi gần 351,9 triệu USD nhập khẩu hơn 1,12 triệu tấn phân bón

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tính chung 3 tháng đầu năm 2024, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 1,12 triệu tấn, trị giá gần 352 triệu USD, giá trung bình đạt hơn 314 USD/tấn, tăng gần 83% về lượng và hơn 48% về giá trị.