Thanh Hóa: Tăng tốc thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp 2024

Địa phương
02:04 PM 27/05/2024

Phát triển doanh nghiệp được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Chính vì vậy các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đều đang tập trung nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp.

Mục tiêu của năm 2024 là toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên và đưa hoạt động của doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả. 

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa có 1.058 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,5% so với cùng kỳ, với số vốn điều lệ đăng ký 9.941,4 tỷ đồng, tăng 41,2%; vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 9,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 88%, đứng thứ 8 cả nước sau TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng. Đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, gấp 1,3 lần so với tỉnh Nghệ An; gấp 3,1 lần so với tỉnh Hà Tĩnh; gấp 5 lần so với tỉnh Quảng Bình; gấp 6,9 lần so với tỉnh Quảng Trị và gấp 3,3 lần so với tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển doanh nghiệp.

Thanh Hóa: Tăng tốc thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong số 1.058 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 955 doanh nghiệp có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 90,3%; 58 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 10 - 20 tỷ đồng, chiếm 5,5%; 20 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 20 - 50 tỷ đồng, chiếm 1,9%; 25 doanh nghiệp có số vốn đăng ký từ 50 tỷ đồng trở lên, chiếm 2,3%. Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến tạo việc làm cho 7.993 lao động, giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.464 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 6%. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 là 5.738,1 tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng thu nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 35,3% kế hoạch cả năm. Đa số doanh nghiệp mới là doanh nghiệp nhỏ, khả năng gia nhập thị trường còn hạn chế.

Tỉnh Thanh Hoá xác định năm 2024 là năm "tăng tốc" để về đích các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp. Do đó, từ đầu năm đến nay, các ngành, các địa phương trong tỉnh đều tập trung đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tăng cường gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; Tuyên truyền, hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp mới; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp;...

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2024, trong đó đưa ra nhiều cơ chế chính sách nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Quý 3 này tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư với quy mô cấp quốc gia. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Thanh Hoá tăng tốc hoàn thành mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên.

PV
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.