Thanh Hóa: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu Ngân sách Nhà nước

Địa phương
09:32 AM 20/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1807/UBND-KTTC về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Thanh Hóa: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước - Ảnh 1.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xác định, trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu dự toán thu NSNN năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa, quyết tâm phấn đấu thu NSNN năm 2023 đạt cao hơn năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó  lường; trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép bất lợi cả từ phía bên ngoài và từ nội tại; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan ngay từ những tháng đầu năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "tỉnh Thanh Hóa vì  sự phát triển của doanh nghiệp góp phần vì sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa"; tăng cường cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chủ động, tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; qua đó, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Cục thuế Thanh Hóa triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách; đặc biệt là trong một số lĩnh vực nhạy cảm, có rủi ro cao về thuế như: Khai thác khoáng sản; đất đai… Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương của ngành; thực hiện nghiêm các quy định về luân chuyển, sắp xếp bố trí cán bộ, đặc biệt ở những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, dễ xảy ra tiêu cực. 

Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế trong việc sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, phương án và chuẩn bị đầy  đủ các điều kiện cần thiết để nhanh chóng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai thí điểm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại một số địa phương trong tỉnh (nếu có điều kiện) và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, đề xuất và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thu và chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác; khai thác có hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu NSNN trên địa bàn; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN tại địa phương năm 2023… khẩn trương, quyết liệt triển khai hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá các dự án trong danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND tỉnh quy định đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh); Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh); Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;… và các sở, ban, ngành liên quan. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền mua hàng lấy hóa đơn là yêu nước, là thể hiện trách nhiệm của bản thân với đất nước, với xã hội, là đóng góp nghĩa vụ thuế với Nhà nước; qua đó, từng bước thay đổi được thói quen của người dân trong mua sắm hàng hóa lấy hóa đơn.

            

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn