Thanh Hóa thành lập mới một thị trấn

Địa phương
08:20 PM 13/12/2023

Sáng 13/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền và sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa với tỉ lệ tán thành 100%.

Huyện Thiệu Hóa: Thành lập thêm một thị trấn mới

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tờ trình của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Thanh Hóa thành lập mới một thị trấn - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết công nhận thành lập thị trấn Hậu Hiền và sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nhập toàn bộ 6,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.175 người của xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi nhập, thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 17,21 km2 và quy mô dân số 28.352 người; thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ 10,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.061 người của xã Minh Tâm.

Sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 22 xã. Tỉ lệ đô thị hóa 21,75%.

Việc sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá và xây dựng và phát triển đô thị Hậu Hiền trở thành đô thị, tiểu vùng Tây Nam huyện Thiệu Hóa nhằm thúc đẩy khu vực phía Tây Nam phát triển đồng bộ, bền vững với lĩnh vực mũi nhọn là dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao, có ảnh hưởng lan tỏa và thúc đẩy các khu vực lân cận cùng phát triển; mở rộng để liên kết phát triển đô thị gắn với các tiềm năng, thế mạnh hiện có của khu vực; nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; góp phần vào việc nâng cao tỷ lệ đô thị hoá của huyện Thiệu Hoá nói riêng và tỉnh Thanh Hoá nói chung, tạo được sức hút với các nhà đầu tư trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội mới của tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn