Thanh Hóa: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Địa phương
09:09 PM 03/09/2021

Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Trung tâm Chỉ huy) do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó chỉ huy trưởng Thường trực. Các Phó chỉ huy trưởng là: đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tich UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Và 18 thành viên.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy đặt tại Trụ sở Cơ quan UBND tỉnh Thanh Hóa, số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đường dây nóng: Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Điện thoại: 0913.518.315;

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Điện thoại: 0988.345.088;

Đồng chí Mai Công Hoàng, Điện thoại: 0987.658.686;

Đồng chí Lương Ngọc Trương, Điện thoại: 0912.603.218;

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Điện thoại: 0903.474.063;

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Điện thoại: 0904.587.577

Thanh Hóa: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ MInh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trị cuộc họp

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan. Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Chỉ huy trưởng, các Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trung tâm Chỉ huy có Tổ giúp việc do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh là Tổ trưởng và tổ viên là cán bộ các đơn vị liên quan. Trung tâm Chỉ huy phân công thường trực 24/24. Các thành viên Trung tâm chỉ huy thuộc: Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải cử cán bộ thường trực để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm chỉ huy phụ trách, theo dõi lĩnh vực để kịp thời xử lý hoặc đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Chỉ huy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các thành viên Trung tâm chỉ huy phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với phương châm "Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh", tận dụng "thời gian vàng" để truy vết, khoanh vùng và dập dịch, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, sẵn sàng về mọi mặt, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, giữ vững "vùng xanh" an toàn cho cả nước.

Yến Hoàng
Từ khóa: Thanh Hóa
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.