Thanh Hóa: Thu ngân sách tăng hơn 77% dự toán

Địa phương
09:40 AM 29/12/2022

Năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước tăng 77,6% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 63,3% so với chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, hầu hết các khu vực, chỉ tiêu thu đều tăng trưởng. Đánh giá việc thực hiện dự toán một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, khối sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 1.770 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 6.325 tỷ đồng, đạt 190,9% dự toán, tăng 63,1%. Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp đạt 2.690 tỷ đồng, đạt 136,9% dự toán, tăng 19,5%.

Thu thuế thu nhập cá nhân được 1.332 tỷ đồng, đạt 169,7% dự toán, tăng 62,3%. Thu lệ phí trước bạ được 1.156 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán, tăng 14,2%. Thu thuế bảo vệ môi trường được 1.588 tỷ đồng, đạt 138,1% dự toán, tăng 24,6%.

Đối với các khoản thu từ đất, năm 2022, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn được 13.055 tỷ đồng, đạt 237,4% dự toán. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước được 597 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán.

Thanh Hóa: Thu ngân sách nội địa tăng hơn 77% dự toán - Ảnh 1.

Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nội địa tăng hơn 77% dự toán

Có được kết quả trên, Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, ngay từ đầu năm, cục thuế đã tổ chức phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu phấn đấu thu hàng quý cho các phòng, chi cục thuế; phát động đến toàn thể công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu; đồng thời nắm bắt kịp thời các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, nâng cao chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra, kiểm tra thuế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế cũng được cục thuế đặc biệt chú trọng, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, tăng cường quản lý các khoản thu về đất, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất của các hộ dân và các dự án trúng đấu giá, thu tiền thuê đất đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản, các dự án đã hết thời gian ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất.

Cùng với đó, cục thuế tăng cường rà soát, phối hợp với các sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thu nợ khi được thanh toán vốn đối với dự án sử dụng nguồn NSNN, thu nợ khi doanh nghiệp làm hồ sơ chuyển nhượng dự án, được gia hạn hoặc cấp phép khai thác khoáng sản… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, năm 2022, hầu hết các lĩnh vực, sắc thuế và theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố đều có tiến độ thu khá tốt so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Xác định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác thuế năm 2023, Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu. Ngoài việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tập trung triển khai các chính sách về gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân nhanh nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước; Cục Thuế Thanh Hóa còn tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, đôn đốc kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế…, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Cục Thuế Thanh Hóa cũng bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngành Thuế phải quyết tâm là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.Thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc nộp thuế.

Năm 2023, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện, cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách các cấp lãnh đạo giao. Với kết quả đạt được trong năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, đây sẽ là bước đà quan trọng cho công tác thu NSNN năm 2023 sớm về đích.

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn