Thanh Hóa: Thu nội địa 6 tháng đầu năm gần 12.000 tỷ đồng

Địa phương
05:09 PM 21/06/2023

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và bằng 67% so với cùng kỳ năm 2022.

Thanh Hóa: Thu nội địa 6 tháng đầu năm gần 12.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một góc thành phố Thanh Hóa

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2023 ước đạt 1.628 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán năm và bằng 46,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và bằng 67% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu khối doanh nghiệp nhà nước ước đạt 782 tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán và bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn, như: Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa 324,5 tỷ đồng, bằng 55% dự toán và bằng 116,2% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 77,8 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán và bằng 96,7% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 27,7 tỷ đồng, bằng 19,1% dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ...

Thu khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.608 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước lớn, như: Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn 3.136,7 tỷ đồng, bằng 107,6% so với cùng kỳ; Công ty xi măng Nghi Sơn 29,2 tỷ đồng, bằng 118,2% so với cùng kỳ...

Thu khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.636 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán và bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 533 tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán và bằng 68,6% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ ước đạt 421 tỷ đồng, bằng 43% dự toán và bằng 75,2% so với cùng kỳ. 

Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 576 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán và bằng 52% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất 3.282 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán và bằng 40,3% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 167,9 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán và bằng 44% so với cùng kỳ.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là 35.430 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 21.840 tỷ đồng. Thu từ đất là 7.100 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 23 tỷ đồng; thu nội địa khác là 14.717 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 5693, yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, nộp và điều hành thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Vũ Quỳnh
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.