Thanh Hóa: Tiếp tục tinh giản 145 biên chế

Địa phương
10:48 AM 20/03/2024

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2024. Theo đó, tỉnh dành 27 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm để thực hiện tinh giản biên chế đối với 145 người.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, sau khi UBND tỉnh có quyết định tinh giản biên chế, Sở đã có thông báo về số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng tới các cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý nhân sự được hưởng chế độ tinh giản đợt này. Số lượng là 145 người, trong đó 92 người về hưu trước tuổi, 53 người thôi việc ngay.

Thanh Hóa: Tiếp tục tinh giản 145 biên chế- Ảnh 1.

Thanh Hóa tiếp tục tinh giản 145 biên chế

UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các đơn vị trực thuộc, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp hoàn chỉnh các thủ tục về chính sách tinh giản biên chế và chế độ bảo hiểm xã hội đối với số người trên theo đúng quy định.

Trong lộ trình tinh giản biên chế, giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện tinh giản biên chế mạnh hơn ở khối chính quyền. Riêng trong năm 2023, căn cứ theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, Thanh Hóa đã thực hiện tinh giản biên chế 49 người (25 công chức, 24 viên chức). Góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện tinh giản biên chế vẫn còn nhiều hạn chế. Trong các cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế.

Một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tinh giản biên chế nên chưa thực sự có tinh thần phối hợp thực hiện. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm chưa thực sự triệt để, do đó việc đưa ra khỏi bộ máy đối với những người có năng lực chuyên môn yếu kém chưa thực sự hiệu quả.

Nhằm hướng tới sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong công việc, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm chấn chỉnh, xử lý nghiêm công tác tinh giản biên chế, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thái độ làm việc không tích cực, hời hợt sẽ bị thanh lọc nhường lại vị trí cho những cán bộ năng nổ, nhiệt tình, tận tâm...

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn