Thanh Hóa: Triển khai chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2021

Địa phương
04:34 PM 06/01/2021

Thực hiện văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2021 cho người được thụ hưởng.

Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền Tân Sửu, BHXH Việt Nam đã có Văn bản số 3999/BHXH-TCKT ngày 16/12/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021.

Thanh Hóa: Triển khai chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Theo văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người được thụ hưởng. 

BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh bố trí nhân sự và thời gian để bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng; phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, BHXH các huyện thị, thành phố, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức tuyên truyền đến đối tượng; phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố thực hiện tốt công tác chi trả theo quy định.

BHXH tỉnh Thanh Hóa căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2021. Thông báo cho cơ quan Bưu điện tỉnh kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 1 năm 2021.

Theo đó, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, với sự tác động của dịch COVID-19 trong thời gian dài, việc chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2021 góp phần tạo sự phấn khởi và điều kiện thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhân đôi niềm vui cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung./.

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.