Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới

Địa phương
11:15 AM 16/10/2023

Hơn 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã và đang góp phần đưa Thanh Hóa nổi lên như một điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới.

Để Thanh Hóa có bước phát triển mới, phát huy được tiềm năng, thế mạnh đang có, ngày 14/1/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", cơ quan thường trực là Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa triển khai xây dựng và hoàn thiện đề án. 

Ngày 4/7/2020, tại TP Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 218 Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Sản xuất phụ tùng ô tô tại Công ty Seil M Tech (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn)

Ngày 17/7/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thanh Hóa có rừng, có biển, có đồng bằng, có thế “rồng cuộn, hổ ngồi”, lại là tỉnh lớn, địa bàn rất rộng, rất giàu tiềm năng, con người chịu thương, chịu khó, truyền thống oanh liệt, vẻ vang. Đây chính là vốn quý, là tiềm năng, là tiềm lực vô cùng lớn để Thanh Hóa nỗ lực quyết tâm không cam chịu đói nghèo, không cam chịu thua kém người khác... Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với mục tiêu đến năm 2030: Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp nặng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao; một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, các giá trị di sản văn hóa và lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc… Tầm nhìn đến năm 2045: Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Vị thế và tầm nhìn

Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 2.

Công ty CP Đầu tư phát triển Vicenza sản xuất dòng sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn châu Âu và Hoa Kỳ.

Bám sát Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 27 chỉ tiêu chủ yếu cho cả nhiệm kỳ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng. 

Cùng với đó, nghị quyết đã đề ra 6 chương trình trọng tâm, gồm: (1) Chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM, (2) Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, (3) Chương trình phát triển du lịch, (4) Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, (5) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh, (6) Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ cức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ: 3 đột phá trong nhiệm kỳ, gồm: (1) Đột phá về phát triển hạ tầng, (2) Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, (3) Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 3.

Hàng hóa được vận chuyển vào Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

Tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và thực hiện tích hợp chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 thành một chương trình để tập trung chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. 

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội (khóa XV) thông qua và ban hành Nghị quyết số 37 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuân lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 4.

Hơn 300.000 người đã kéo về Quảng trường biển Sầm Sơn tham gia Lễ khai mạc.

Nhận thức rõ việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW là sự quan tâm đặc biệt, mở ra thời cơ, triển vọng cho tỉnh phát triển đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đồng bộ, sâu rộng trong toàn tỉnh.

Để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau hội nghị, đã hướng dẫn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và tổ chức đánh giá chất lượng học tập, biểu dương cán bộ, đảng viên đạt kết quả xuất sắc.

Thanh Hóa: Vượt khó mở đường cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 5.

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp 23.000 tỷ vào ngân sách tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 .

Mặt khác, Thanh Hóa có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, quật cường trong chiến đấu, có khát vọng vươn lên để làm giàu cho quê hương, đất nước. Tỉnh Thanh Hóa có Khu Kinh tế Nghi Sơn gắn với Cảng nước sâu Nghi Sơn và 8 khu công nghiệp; có vùng lãnh hải rộng lớn, bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào; hệ thống giao thông thuận lợi, bao gồm đủ các loại hình đường bộ - đường sắt - hàng không và đường biển, với nhiều trục tuyến giao thông quốc gia quan trọng đi qua… Đây chính là những tiềm năng khác biệt tạo nên cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Chúng ta tin tưởng rằng, cùng với việc tổ chức thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương  và của tỉnh đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chắc chắn tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.