Thanh Hóa: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Địa phương
11:33 AM 02/11/2022

Xác định củng cố Quốc phòng an ninh (QPAN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn là nhiệm vụ trọng yếu, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Nhiệm vụ này có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và Nhân dân các địa phương trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang (LLVT). Vì vậy, thế trận QPTD của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường.

Thanh Hóa là tỉnh ven biển Bắc Trung bộ có vị trí chiến lược quan trọng, nhất là về kinh tế, quốc phòng, an ninh (QPAN), đồng thời, là địa bàn chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4, với đường biên giới 213,6km, chiều dài bờ biển 102km. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nền QPTD trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thanh Hóa: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" - Ảnh 1.

Cán bộ, sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ thực hành tư thế, động tác bắn súng CKC, AK

Muốn phát huy được sức mạnh toàn dân thì cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. 

Trên tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm",... và bằng nhiều biện pháp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo,... để tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Phong trào "Dân vận khéo" được đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương pháp, kết hợp tuyên truyền, vận động với thực tiễn hoạt động. Tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh trước hết là cấp ủy, người chỉ huy và cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận được đề cao; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, dân quân tự vệ, dự bị động viên và tổ công tác dân vận. Cùng với đó là duy trì thường xuyên chế độ giao ban, hội ý, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Gắn thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các phong trào do cấp trên và địa phương phát động như: "LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới", các cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư",... bằng những mô hình, hoạt động cụ thể.

Không chỉ vậy, hiệu quả của phong trào thi đua "Dân vận khéo" còn thể hiện ở việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua LLVT tỉnh đã đóng góp quỹ xây dựng NTM với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng và hơn 14.327 ngày công giúp các xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh tu sửa, xây mới 95 nhà văn hóa thôn bản, gần 450 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 452 km kênh mương nội đồng...

Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua LLVT tỉnh đã quyên góp trên 3 tỷ đồng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các địa phương, gia đình khắc phục hậu quả thiên tai; các cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ ngày vì người nghèo, xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với số tiền gần 11 tỷ đồng. Những việc làm trên của LLVT tỉnh đã góp phần thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, làm cho mối đoàn kết gắn bó quân - dân ngày càng bền vững, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường QPAN, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Điểm nổi bật nhất trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng đơn vị "Dân vận tốt" thời gian qua là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Các lực lượng đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm với nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"; vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, vừa giúp đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).