Thành phố Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Địa phương
04:59 PM 20/03/2024

Ngày 19/3, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái.

Năm 2023, các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới về nội dung và hình thức, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm.

Thành phố Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024- Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái và các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/28 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái. Đặc biệt trong năm 2023, thành phố Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. 

Đây là những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của thành phố, là kết quả của quá trình chỉ đạo, điều hành, phấn đấu nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái, là những động lực quan trọng để thành phố tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Khẳng định rõ là vị thế đầu tàu của tỉnh, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 18.066 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch; đóng góp 41,6% vào tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2,1%; công nghiệp - xây dựng 46%; dịch vụ 51,9%. Thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 92,7 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch, cao gấp 1,8 lần bình quân chung của cả tỉnh.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, thành phố đã phát triển thêm 17 sản phẩm mới đạt OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 30 sản phẩm; duy trì và mở rộng quy mô 10 chuỗi giá trị gắn sản xuất, kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 560 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 151 triệu đồng trên 1 ha; tổng diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp năm 2023 ước đạt gần 2.200ha; tổng đàn gia súc chính ước đạt 33.478 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.882,9 tấn, bằng 117% kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới ước đạt 227ha.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự đô thị được thực hiện hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao với 40/45 trường được công nhận "Trường học hạnh phúc". Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Lao động, việc làm, an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; thường xuyên cập nhật, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng tuyên truyền các tập thể, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên các kênh thông tin đại chúng.

Công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố được tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tặng Giấy khen.

Tại Hội nghị, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo bứt phá trong thu hút đầu tư, chuyển đổi số; tập trung xây dựng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân; xứng tầm là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Bám sát Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, thành phố Yên Bái tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trong công tác thi đua khen thưởng, xây dựng các điển hình tiên tiến; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái và UBND thành phố phát động… với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo đúng phương châm hành động: “Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Ngô Huy
Ý kiến của bạn