Thành ủy Sông Công: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Địa phương
02:01 PM 26/05/2023

Ngày 25/5, Thành ủy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị BTV Thành ủy về công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành ủy Sông Công dự và chủ trì hội nghị.

Hiện nay, tại thành phố Sông Công có 92 doanh nghiệp với khoảng 18.000 lao động trong KCN Sông Công I, II và các doanh nghiệp trên địa bàn có từ 20 lao động trở lên; có 7 đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy; 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 786 đảng viên.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, quan điểm của Trung ương và của tỉnh, công tác xây dựng đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả nhất định, bước đầu làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động.

Thành uỷ Sông Công: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Hoàng Thái Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Sông Công phát biểu tại Hội nghị.

Phần lớn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và quản lý doanh nghiệp, xác lập mối quan hệ phối hợp giữa cấp uỷ đảng với người quản lý doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong lao động sản xuất, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, được đồng chí, đồng nghiệp và chủ doanh nghiệp tín nhiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp như: số lượng tổ chức đảng, đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên còn ít so với quy mô, số lượng và lực lượng lao động ở khu vực doanh nghiệp; nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng còn hạn chế, chưa thể hiện tốt vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp; chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp....

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng đạt 15% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; 80% trở lên số doanh nghiệp có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thành lập được tổ chức Đảng; 70% trở lên các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thành lập được tổ chức Đảng; 80% trở lên các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp kết nạp được đảng viên mới hằng năm.

Thành uỷ Sông Công: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 2.

Hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thành uỷ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp thành phố cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện theo quy định đối với những doanh nghiệp đang trong quá trình thành lập tổ chức Đảng, những tổ chức Đảng mới thành lập hoặc đã có tổ chức Đảng.

Tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, thành lập, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức mình trong các doanh nghiệp; tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, hội viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu cán bộ chủ chốt công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mô hình cấp ủy tham gia lãnh đạo chủ chốt, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng và kết nạp các cán bộ chủ chốt của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vào Đảng.

Thế Lợi
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.