Thêm một ngân hàng "về đích sớm", hoàn thành 144% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng
03:13 PM 22/10/2021

9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 194 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 194 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, 3 quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 453 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 19,8% xuống 21 tỷ. Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 42% lên 32,6 tỷ. Lãi từ hoạt động khác tăng 36,9% lên 90,2 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của nhà băng đạt 597 tỷ, tăng 6,4%. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 0,9% lên 360 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 15,9% đạt 237 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng trong 9 tháng là 42,6 tỷ, tăng mạnh 57% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ, lãi sau thuế đạt 161 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, Saigonbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 135 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, ngân hàng đã "về đích sớm", hoàn thành 144% kế hoạch.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 22.678 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,5% xuống 15.448 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 1,2% xuống 18.004 tỷ đồng.

Nợ xấu của Saigonbank cuối tháng 9 là 309 tỷ, tăng 38% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 1,44% lên 2,05%.

Thu Thủy
Ý kiến của bạn
Bình luận