Thép Nam Kim (NKG) triển khai phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
04:42 PM 09/08/2021

Tổng tỷ lệ phát hành 20%, trong đó Thép Nam Kim trả cổ tức tỷ lệ 7% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%.

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó Thép Nam Kim dự kiến phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%. Trong đó phát hành gần 23,66 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 13%. Đồng thời công ty phát hành hơn 12,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thép Nam Kim đạt 11.560 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, gấp 6 lần so với số lãi 47 tỷ đồng đạt được năm 2019.

Thép Nam Kim (NKG) triển khai phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 60 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 36 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Thép Nam Kim cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 11.862 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gấp gần 20 lần, lên 1.166 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu NKG vẫn liên tục tạo đỉnh mới, hiện giao dịch quanh mức 39.600 đồng/cổ phiếu.

Thép Nam Kim (NKG) triển khai phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng - Ảnh 2.
Mai Nguyễn
Ý kiến của bạn