Thị trấn Đại Đình (Vĩnh Phúc): Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tạp chí in
09:41 AM 01/04/2021

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, của Huyện ủy và UBND huyện Tam Đảo, sự giúp đỡ của các phòng ban của huyện, Đảng uỷ - HĐND và UBND thị trấn Đại Đình cùng các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên toàn địa bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, từ đó làm tiền đề tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

UBND thị trấn Đại Đình (Vĩnh Phúc): Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Ảnh 1.

Trụ sở HĐND - UBND thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ở thị trấn Đại Đình hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021 được duy trì và phát triển, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, ANCT - TTATXH được củng cố, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và ngày càng được nâng lên.

Năm 2021, UBND thị trấn Đại Đình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động gieo trồng hết diện tích, nhằm đảm bảo an ninh, lương thực trên địa bàn, duy trì đàn gia súc, gia cầm của địa phương đảm bảo cung cầu có hiệu quả. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 9,5-11%/năm. Đảm bảo tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản = 22%; Công nghiệp, xây dựng, vận tải = 30%; Thương nghiệp dịch vụ = 48%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 3.130,7 tấn. Bình quân lương thực tính theo đầu người đạt 281kg/người/năm. Tổng giá trị sản xuất thu nhập đạt 554.599.8 tỷ đồng. Giá trị sản xuất thu nhập bình quân đạt 49,7 triệu đồng/người/năm. Giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác 54 - 56 triệu đồng/ha. 

Công tác chính sách xã hội, văn hóa xã hội luôn được duy trì, đảm bảo mọi quyền lợi đầy đủ và kịp thời cho nhân dân, tuyên truyền công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thực hiện cuộc vận động xây dựng thôn văn hoá - gia đình văn hoá phấn đấu năm 2021 đạt từ 90-95% hộ đạt gia đình văn hoá, có 15/15 tổ dân phố đạt văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%, hộ cận nghèo còn 3%.

Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về an ninh, quân sự, luôn tổ chức duy trì lực lượng trực thường xuyên, tăng cường công tác tuần tra bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, nhằm ngăn chặn kịp thời đối với những đối tượng có hành vi gây rối mất trật tự khu vực, và vi phạm tai tệ nạn xã hội, phối hợp với Công an huyện Tam Đảo, duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Đảm bảo giao quân đủ số lượng, chất lượng và chỉ tiêu trên giao, tổ chức rà soát, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đảo. Thực hiện chế độ thường trực tiếp dân triển khai thực hiện tốt cơ chế "một cửa" nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành nhất là quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra, thanh tra kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, các quy định của địa phương.

Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Năm 2021, thị trấn Đại Đình quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố xây dựng Đảng bộ và chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Tuấn - Lan Hương
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.